Výroční zpráva ČRo o činnosti ČRo za rok 2006

2. duben 2007

Výroční zpráva Příloha 01 Nabídka pořadů podle §2 odst. 2 písm. c) a d) zákona o Českém rozhlasu Příloha 02 Průběh poslechu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál ve všední dny podle skupin socio-ekonomické klasifikace v roce 2006 - posluchači v tisících - denní průměr rok 2006 Příloha 03 Průběh poslechu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál ve všední dny podle skupin socio-ekonomické klasifikace v roce 2006 - posluchači podle podílu na trhu uvnitř jednotlivých kategorií Příloha 04 Průběh poslechu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál ve všední dny podle skupin socio-ekonomické klasifikace v roce 2006 - posluchači v procentech uvnitř jednotlivých kategorií Příloha 05 Počet posluchačů stanic Českého rozhlasu dle věkových skupin Příloha 06 Počet posluchačů stanic Českého rozhlasu dle kritérií pohlaví a socio-ekonomické klasifikace Příloha 07 Poslechovost v analogovém vysílání IIIQ 2005 - IV Q 2006 Příloha 08 Pořady pro menšiny regionálního vysílání Českého rozhlasu v sídlech krajů Příloha 09 Věkové a generové složení programových pracovníků Českého rozhlasu Příloha 10 Podíl žen - autorek příspěvků na internetových stránkách Českého rozhlasu Příloha 11 Složení programu dle kategorií EBU Příloha 12 Přehled vysílačů Českého rozhlasu - DV, SV, VKV, DVB-T Příloha 13 Nejposlouchanější stanice a studia Českého rozhlasu - pořadí podle výsledku v posledním měření Příloha 14 Zpravodajské příspěvky regionálních studií v sídlech krajů na Českém rozhlase 1 - Radiožurnál v roce 2005 a 2006 Příloha 15 Zpravodajské příspěvky regionálních studií v sídlech krajů na Českém rozhlase 2 - Praha v roce 2005 a 2006 Příloha 16 Zpravodajské příspěvky regionálních studií v sídlech krajů na Českém rozhlase 3 - Vltava v roce 2005 a 2006 Příloha 17 Počet zaměstnanců regionálních studií Českého rozhlasu v sídlech krajů v letech 1999 - 2006 Příloha 18 Seznam pořadů stanic a studií Českého rozhlasu, šířených podcastem Příloha 19 Srovnání poslechovosti stanic a studií se sledovaností jejich internetových stránek a poslechovostí audiopříspěvků na internetu - tabulka Příloha 20 Srovnání poslechovosti stanic a studií se sledovaností jejich internetových stránek a poslechovostí audiopříspěvků na internetu - grafy Příloha 21 Přehled změn v síti vysílačů Českého rozhlasu provedených v roce 2006 Příloha 22 Mezinárodní výměna hudebních programů - vývoz 2006 Příloha 23 Hudební formát regionálních studií Českého rozhlasu Příloha 24 Mezinárodní festivaly a akce Příloha 25 Mezinárodní soutěže Příloha 26 Slovesně-umělecká tvorba v regionálních studiích Českého rozhlasu v sídlech krajů Příloha 27 Přehled mediálně podpořených činností na stanicích a ve studiích Českého rozhlasu za rok 2006 Příloha 28 Přehled mediálních partnerů Českého rozhlasu za rok 2006 Příloha 29 Podrobný přehled výroby a vysílání oznámení, reklamních spotů a sponzoringů Příloha 30 Nové televizní upoutávky Českého rozhlasu, vyrobené v roce 2006, Přehled vysílání upoutávek v roce 2006 v ČT Příloha 31 Správa ochranných známek Příloha 32 Instituce, s nimiž měl ČRo na centrální úrovni uzavřenou deklaraci či barterovou smlouvu o spolupráci a jejichž projekty a akce v roce 2006 ČRo podpořil Příloha 33 Prodej licencí Příloha 34 Pronájmy rozhlasových studií Příloha 35 Usnesení Rady Českého rozhlasu za rok 2006 Příloha 36 Hospodaření Rady Českého rozhlasu za rok 2006 Příloha 37 Regionální vysílání Českého rozhlasu - celkový čas programu vysílaného v roce 2006 Příloha 38 Výroba a vysílání oznámení Příloha 39 Rozsah programu regionálních studií Českého rozhlasu Příloha 40 Výroba a vysílání reklamy Příloha 41 Podrobnosti o spuštěných vysílačích a technických změnách ve vysílání Příloha 42 DOPLNĚK č. 2 k Výroční zprávě Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006 Příloha 43 Podíl vysílání všech rozhlasových studií na celostátních vysílacích okruzích]]>

Spustit audio