Vyjádření k předvolebnímu vysílání ČRo v rámci prezidentských voleb

6. únor 2013

Předsednictvo Rady ČRo se seznámilo s aktuální situací týkající se komentáře Adama Drdy a postupu vedení Českého rozhlasu v kontextu interních pravidel předvolebního vysílání a konstatuje, že došlo k pochybení porušením předem daných interních pravidel Českého rozhlasu. Komentáře ve veřejnoprávním médiu mají vést dle zákona k posílení vzájemného porozumění v pluralitní společnosti. Vysílané texty, jakkoliv subjektivní, by neměly urážet část obyvatelstva.

Vzhledem ke skutečnosti, že úkolem a rolí rady je dohled nad dodržováním veřejnoprávního charakteru a vyváženosti vysílání jako celku, rozhodla se Rada ČRo zadat si vypracování analýzy celkového obrazu vysílání Českého rozhlasu v rámci prezidentských voleb.

S výsledky této analýzy a následným stanoviskem Rady ČRo bude veřejnost samozřejmě bezprostředně seznámena.

Přijato na jednání předsednictva Rady ČRo za účasti členů Rady ČRo: Tomáš Ratiborský, Bohuš Zoubek, Michal Stehlík, Milan Badal, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Antonín Zelenka

V Praze 6. 2. 2013

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio