Videozáznam semináře Rady ČRo k hudbě na stanicích Radiožurnál a Dvojka

2. prosinec 2011

Seminář proběhl 1. prosince 2011 v karlínské budově Českého rozhlasu. Prohlédněte si videozáznamy a přečtěte si stručné textové shrnutí diskusních panelů.

Diskusním odpolednem v legendárním Studiu A provázel publicista Pavel Klusák.

Úvodní slovo:
Mgr. MgA. Dana Jaklová, předsedkyně Rady Českého rozhlasu
MgA. Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu

Dana Jaklová konstatovala, že Radě ČRo chodí řada stížností kvůli hudbě na stanicích Českého rozhlasu. Připomněla, že Radiožurnál má zhruba 700 tisíc posluchačů a je to 4. nejposlouchanější celoplošná stanice v České republice. „Říkám si, že je to takřka neřešitelný úkol, uspokojit tak širokou množinu lidí po hudební stránce. Neočekáváme věc, která téměř není možná?“ podotkla předsedkyně Rady ČRo.

Dana Jaklová, předseda Rady ČRo

Generální ředitel Peter Duhan seminář označil za počátek lepší komunikace Českého rozhlasu s odbornou veřejností, kterou chce dále rozvíjet a kultivovat. „To, co nyní začala Rada ČRo, míním v budoucnosti dále prohlubovat. Neočekávám, že hned dnes najdeme porozumění a souznění, v dalších obdobích k nějakému vzájemnému pochopení jistě dospějeme,“ řekl ve svém úvodním slově.

1. diskusní blok – hudba na Radiožurnálu:
Zuzana Jurková, muzikoložka, FHS UK
Jana Kománková, hudební publicistka
Jan Burian, písničkář a spisovatel
Václav Hradecký, vedoucí výzkumu a analytiky ČRo
Radek Sedláček, hudební dramaturg Radiožurnálu

Během prvního diskusního bloku vysvětlil Radek Sedláček, jak vypadá výběr hudby a její testování na Radiožurnálu. Odpovídal také na otázky k programu Selector a k rotaci písniček. Vedoucí výzkumu a analytiky Václav Hradecký prezentoval charakteristiku publika nejposlouchanější stanice ČRo a změny, které se projevily v průběhu času. Jan Burian vyjádřil názor, že se s hudbou na Radiožurnálu zachází pouze jako se zbožím a navrhoval rozšířit počet písniček zařazovaných od jednoho interpreta. Podle Jany Kománkové rozhlas příliš podléhá výzkumům a grafům. Z publika promluvila mj. Lenka Mynářová z výzkumné agentury Datamar, která testy pro Radiožurnál připravuje, do diskuse se zapojili také moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný, textař a libretista Michael Prostějovský, ředitelka zpravodajských stanic Českého rozhlasu Hana Hikelová a generální ředitel Peter Duhan.

Jan Burian − hudebník a publicista

2. diskusní blok – hudba na Dvojce:
Jaromír Ostrý, šéfredaktor ČRo 2
Martin Jonák, zástupce šéfredaktora ČRo 2
Zlata Holušová, zakladatelka a ředitelka festivalu Colours of Ostrava
Petr Dorůžka, hudební publicista
Viktor Pantůček, muzikolog, FF MUNI

Také v případě druhého bloku seznámil Václav Hradecký účastníky semináře s profilem publika Českého rozhlasu 2 – Praha. Posluchači této stanice mimo jiné mají velmi široký záběr hudebního vkusu, zároveň jsou ale velmi tolerantní k jiným žánrům. Šéfredaktor ČRo 2 Jaromír Ostrý nastínil práci s hudbou, která nespočívá jen v práci hudebního dramaturga, ale také ve velkém počtu žánrových hudebních pořadů, či v osobním výběru hudby v pořadech osobností. Podle Petra Dorůžky vede zakonzervování hudebního formátu k celkovému úpadku hudebního vkusu ve společnosti. Rozhlasové stanice podle něj nemají zájem o nové hudebníky. Martin Jonák popsal, jak je konkrétně vybírána hudba a upravován seznam písniček sestavený Selectorem. Zlata Holušová podotkla, že Česko nedokáže prodat svou hudbu v zahraničí a rádia se točí ve spirále, kdy hrají to, co lidé znají a co měli rádi za minulého režimu. Uvítala by méně Selectoru a více kvalitních hudebních dramaturgů. Muzikologa Viktora Pantůčka mrzí, když se s hudbou zachází jen jako s výplní mezi mluveným slovem. Vystoupili také posluchači z publika, například s výhradou k prostoru věnovanému normalizačním umělcům.

Veřejný seminář o hudební složce stanic ČRo 1 – Radiožurnál a ČRo 2 – Praha

3. diskusní blok – budoucnost hudební složky ve vysílání rozhlasu:
Peter Duhan, generální ředitel ČRo
Jana Kománková, hudební publicistka
Aleš Opekar, vedoucí redakce jazzové a populární hudby ČRo 3 – Vltava
Pavel Turek, hudební publicista
Petr Dorůžka, hudební publicista

Generální ředitel Českého rozhlasu seznámil publikum s dalším postupem při reorganizaci rozhlasu a novém profilování stanic. Pro hudbu bude nejpodstatnější centrum vysílání, které bude koordinovat hudební formáty stanic. „Součástí centra výroby bude také centrum kreativy zvuku, kde by se měli soustředit nejlepší hudební dramaturgové - ať už naši, nebo které oslovíme v konkurzu,“ dodal. Testování písniček by úplně nezavrhoval, rozhlas ale podle něj musí najít i jiné typy výzkumů. Podle Pavla Turka by kvalita hudební informace poskytovaná rozhlasem měla být stejná jako kvalita slovní informace, přístup odpovědných lidí k hudbě zhodnotil jako ustrašený. Aleš Opekar apeloval na větší současnost hudby na všech stanicích rozhlasu a progresivnější přístup k hudebním formátům. Zástupci rozhlasu odpovídali na dotazy k zařazování písniček hostů, s nimiž stanice vysílá rozhovor, vyjadřovali se k počtu písní v Selectoru i dalším poznámkám přítomných posluchačů k různým parametrům vysílání.

Petr Duhan, Generální ředitel Českého rozhlasu
autor: Filip Rožánek
Spustit audio