Veřejná zakázka pro potřeby Rady ČRo – odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu

4. září 2014

Český rozhlas v úterý 19. srpna 2014 vyhlásil veřejnou zakázku na odborné analýzy pro potřeby Rady Českého rozhlasu.

Na období tří let bude vybráno nejvýše pět analytických týmů, které budou následně soutěžit o vypracování analýz vysílání ČRo poptávaných Radou ČRo.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 265 000 Kč bez DPH.
Přípravu veřejné zakázky Český rozhlas konzultoval s Radou ČRo; ta obsadí většinu míst v hodnotící komisi.
Veřejnou zakázku administruje Český rozhlas, neboť Rada ČRo nemá právní subjektivitu.
Rada ČRo v předchozích měsících opakovaně informovala o rozhodnutí mít pro svou činnost oporu v nezávislých odborných analýzách vysílání Českého rozhlasu.

Veškeré podklady k veřejné zakázce jsou dostupné zde: https://verejnezakazky.rozhlas.cz/contract_display_218.html

V Praze dne 29. 8. 2014

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio