Tisková zpráva o pracovním pobytu v ORF

16. říjen 2014

Ve čtvrtek 9. října 2014 absolvovali zástupci Rady ČRo a její Dozorčí komise pracovní jednání v sídlech rakouského veřejnoprávního vysílatele ORF ve Vídni. Vedení ČRo na něm zastupovali náměstci pro program a ekonomiku René Zavoral a Michal Koliandr. Dopoledne proběhla v historické budově, tzv. Radiohaus, obsažná schůzka s ředitelem rozhlasu ORF Karlem Amonem, šéfredaktorem zpravodajského centra Hannesem Aigelsreiterem a redaktorkou nových médií Nadjou Hahn. Přitomni byli též místopředseda Rady ORF Franz Medwenitsch a člen Rady diváků a posluchačů Erich Fenninger. ORF se ve srovnání s ČRo pohybuje na zcela odlišné mediální scéně. Rozhlas má jediného privátního konkurenta v celoplošném měřítku, existujícího navíc teprve od r. 2007. Proto je jeho takřka 75% podíl na trhu logický. Zajišťuje jej především stanice OE3 zaměřená na mladší publikum, sídlící v novém mediálním centru, které jsme navštívili ve čtvrtek odpoledne. Její smysl a zacílení nám vysvětlili šéfredaktor Georg Spatt a jeho zástupce (a zároveň ředitel Nových médií) Albert Mali. Kromě toho jsme si též prohlédli menšinovou stanici FM4, o jejímž zaměření nás informovala šéfredaktorka Monika Eigenspergerová.Široká škála témat dopoledního jednání se zaměřovala na srovnávání situace rozhlasu ORF a ČRo. Řadou specifik se liší, od ekonomického postavení rozhlasové „větve“ v rámci ORF (pod jehož značku se k rozhlasu přidružila již ve chvíli svého vzniku TV) přes odlišnou strukturu obou Rad až po obsahové rozvržení jednotlivých stanic. Celkově lze konstatovat, že ČRo ve vývoji a inovacích za rozhlasem ORF nezaostává, v některých oblastech – například postojem k digitalizaci – jej naopak předstihuje. Obě instituce kladou důraz na internetovou rovinu komunikace s posluchači, kterou považují za nedílnou součást moderně koncipovaného média veřejné služby. Odlišné je pojetí marketingu a PR; vzhledem ke své dominanci na trhu se ORF soustřeďuje jen na občasné připomenutí značky, která je veřejností přijímána a respektována. Tak jako ČRo, těší se totiž rozhlas ORF pověsti důvěryhodné a spolehlivé instituce.Jiří Vejvoda,místopředseda a tiskový mluvčí Rady Českého rozhlasu

15. 10. 2014

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio