Stížnosti posluchačů na postup Českého rozhlasu při vysílání rozhovoru s kardinálem Dominikem Dukou (listopad 2013)

28. listopad 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 11. 2013

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní/ Vážený pane,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti a konstatuji, že vedení Českého rozhlasu i jeho Rada věnovali přípravě volebního vysílání zcela výjimečnou pozornost. Dokládá to i existence Pravidel předvolebního vysílání, kterými se všichni moderátoři Českého rozhlasu museli striktně a bez výjimky řídit. Vaše výhrady byly také základem k tomu, že si radní vyžádali vyjádření pana Mgr. René Zavorala, náměstka generálního ředitele ČRo Sekce programu a vysílání a po obsažné diskusi s vedením Českého rozhlasu jej vzali na vědomí.

Vážená paní/ Vážený pane, děkuji Vám za pozornost našemu sdělení, přeji vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený originál

Spustit audio