Stížnost Václava Klause ohledně rozhovoru V. Kroce s Václavem Klausem 2. 6. 2021 (červenec 2021)

14. červenec 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 14. 7. 2021.

Text stížnosti
viz příloha


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane prezidente,

odpovídáme na Vaši stížnost ze dne 3. června 2021. Rada se jejím obsahem detailně zabývala, o stanovisko požádala i vedení Českého rozhlasu. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu se s ním částečně ztotožňuje. Především odmítáme přehnaně ostrý verbální útok směrem k moderátorovi pořadu Vladimíru Krocovi. Podle našeho názoru by se spory měly řešit jiným způsobem.

Oproti stanovisku vedení Českého rozhlasu má Rada Českého rozhlasu odlišný pohled na samotné téma takzvaného ruského dluhu a jeho uchopení ze strany Českého rozhlasu. Na veřejné schůzi 16. června 2021 někteří radní vyjádřili v tomto směru pochybnosti týkající se práce Českého rozhlasu se zdroji informací.

Český rozhlas ve svém vysílání často zmiňuje téma zavádějících informací v mediálním éteru. Považujeme proto za nešťastné, když se pak slepě stane jejich obětí. I prostřednictvím této odpovědi vyzýváme vedení Českého rozhlasu, aby u zaměstnanců Českého rozhlasu apelovali na pečlivější práci se zdroji informací, jejich ověřování a analyzování.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Příloha k vyjádření

Spustit audio