Stížnost společnosti IMOBA ohledně informací ve zpravodajství iRozhlas.cz dne 8. 7. 2019 (září 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 9. 2019.

Text stížnosti
viz příloha

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane předsedo,
vážená paní místopředsedkyně,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za Váš obsáhlý podnět, který jsme předali vedení ČRo s pokynem, aby se s námitkami v něm obsaženými zodpovědně vyrovnal.

V příloze si Vám dovoluji zmíněné vyjádření poskytnout. Za Český rozhlas je pod ním podepsán generální ředitel coby statutární zástupce tohoto veřejnoprávního vysílatele, což podle našeho názoru jen dokládá, že Vašim námitkám byla věnována náležitá pozornost.

Ztotožňujeme se také jak s omluvou generálního ředitele za dílčí pochybení, které bylo náležitě a včas opraveno, tak s konstatováním, že v dalším obsahu i formě zmíněného vysílání Český rozhlas nepochybil.

Věřím, vážený pane předsedo a vážená paní předsedkyně, že toto vysvětlení přijmete a že Vás uspokojí.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření Vedení ČRo
viz příloha