Stížnost společnosti Agrofert ohledně reportáží J. Kroupy o údajném neoprávněném hospodaření na pozemcích bez známého vlastníka (leden 2018)

31. leden 2018

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 1. 2018

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre, vážený pane doktore,

Rada Českého rozhlasu tímto odpovídá na Stížnost na manipulativní informace o koncernu
AGROFERT ve vysílání stanice Radiožurnál, kterou jsme od vás obdrželi 15. 12. 2017.

Rada Českého rozhlasu se Vaší stížností detailně zabývala, seznámila se se všemi příspěvky redaktora J. Kroupy ve vysílání ČRo, které se týkaly daného problému a požádala rovněž o vyjádření generálního ředitele ČRo Reného Zavorala, které k odpovědi připojujeme. Dále pracovala s výsledky tří nezávislých analýz, které nám byly poskytnuty generálním ředitelem v rámci šetření této věci. Jedná se o analýzy Fakulty sociálních věd UK, společnosti Newton Media a Karla Hvížďaly, které jsou k dispozici na webových stránkách Rady Českého rozhlasu.

Na základě tohoto šetření Rada Českého rozhlasu jednomyslně přijala k tomuto tématu na své veřejné schůzi dne 31. 1. 2018 usnesení v následujícím znění:

Rada Českého rozhlasu v návaznosti na prezentaci tématu „hospodaření společnosti Agrofert na pozemcích neznámých vlastníků“ v příspěvcích vysílaných na stanicích ČRo od 28. 11. do 30. 11. 2017, dále v návaznosti na stížnosti posluchačů k tomuto tématu, následná zjištění prezentovaná např. v nezávislé odborné analýze FSV UK a ve stanovisku RRTV z 23. 1. 2018, vyzývá vedení ČRo, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech zajistilo dodržování zásad objektivity a vyváženosti dle platných zákonných norem a Kodexu ČRo. V tomto případě tomu tak zcela nebylo.

S přátelským pozdravem,
jménem Rady Českého rozhlasu,

Mgr. Hana Dohnálková, předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

autor: kob
Spustit audio