Stížnost R. Kauckého na změny v DRDS (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kaucký,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 20. října 2014.

Rada Českého rozhlasu se děním kolem Dismanova rozhlasového dětského souboru zabývala na své říjnové veřejné schůzi dne 29. 10. 2014 a jednomyslně přijala toto usnesení:

Rada Českého rozhlasu považuje za zásadní, aby vedení Českého rozhlasu v souvislosti s realizovanými a připravovanými změnami týkajícími se Dismanova rozhlasového dětského souboru respektovalo následující principy:
1) při všech změnách respektovat název, tradice i charakter tohoto souboru,
2) všechny personální změny týkající se uměleckého vedení souboru vést formou otevřených výběrových řízení,
3) z hlediska vedení souboru zajistit kontinuitu pro dokončení sezóny 2014/2015 a vůči dosavadnímu vedení souboru se zachovat s respektem k vykonané dlouholeté práci.

Jak asi již víte, od té doby vedení Českého rozhlasu své plány s Dismanovým rozhlasovým dětským souborem (dále též DRDS) přehodnotilo. Přehledně to shrnuje vyjádření, které si k podnětům přišlým k DRDS vyžádala Rada ČRo. Text Mgr. Reného Zavorala, programového náměstka Českého rozhlasu, RČRo vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014. Toto vyjádření připojujeme v příloze.

Vážený pane Kaucký,
děkujeme Vám za to, že jste se aktivně věnoval dění v Českém rozhlase. Jsme toho názoru, že jste tak přispěl k nalezení rozumného řešení ohledně budoucí pozice DRDS v Českém rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio