Stížnost posluchačky V. Dvorské ohledně glosy K. Žantovské (listopad 2022)

23. listopad 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 23. 11. 2022.

Stížnost
viz příloha

Dobrý den,

Ráda bych tímto podala stížnost na glosu vysílanou 12.8. 2022 na ČRo Plus. Obsah stížnosti naleznete v příloze.

Předem děkuji za Váš čas.

S přáním hezkého dne,

Veronika Dvorská

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Dvorská,

 

děkujeme za velmi zajímavý podnět, jehož obsahu se radní Českého rozhlasu velmi pečlivě věnovali. Požádali jsme rovněž o vyjádření zástupce vedení Českého rozhlasu, poskytl ho ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan a jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu se s vyjádřením Ondřeje Suchana ne zcela ztotožňuje, naopak vyjadřuje souhlas s Vaším názorem. Glosu Kristiny Žantovské s názvem „Jsem tlustý, tedy jsem“, považujeme za nevhodný a nepovedený pokus o vtip, ze kterého je cítit do jisté míry urážející tón. V diskuzi členů Rady Českého rozhlasu nad obsahem této odpovědi zaznívaly například i názory, že „autorka sice halí svou zhnusenost "big boys" do rádobyvtipného verbálního oblečku-neoblečku, leč marně. Jde o rozeštvávající glosu vhodnou do studentského časopisu nebo jako příspěvek do speciální debaty o doporučované občanské hmotnosti. Viděl bych to ideálně na TV pořad paní Jílkové Máte slovo,“ nebo „obecně považuji tuto glosu jako velmi hloupou, kde se autorka snaží o jistý vtip, který se ale příliš nepovedl. Možná by se hodila na poslední stranu Blesku. Takzvaně tlustí se při poslechu mohou oprávněně cítit dotčeni“.

Od autorky zmíněné glosy bychom očekávali větší empatii pro lidi s nadváhou, která nevzniká pouze onemocněním, ale například i genetickými předpoklady, stresem z různých životních situací, dospíváním, těhotenstvím, užíváním některých léků, způsobem zaměstnání a podobně.

V této souvislosti Rada Českého rozhlasu vyzývá vedení Českého rozhlasu, aby více dbalo na dodržování kodexu Českého rozhlasu. Ten například v preambuli říká, že Český rozhlas:

- podporuje soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství zvláště se vyvaruje kulturní, sexuální, náboženské, rasové či politické diskriminace a společenské segregace

- pro Kodex je nejvyšším a nepominutelným kritériem, k němuž zavazuje humanistická tradice v nejširším slova smyslu, respekt k lidské důstojnosti založený na úctě k veškerým projevům existence.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

pravidelnou rubriku Glosa Plus již v charakteristice na své webové stránce plus.rozhlas.cz stanice uvádí jako formu, v níž si známé osobnosti všímají malých i velkých věcí kolem nás.

Žánr glosy dává prostor pro vyjádření osobních postojů. Autorka si vybrala palčivé téma české společnosti a vyslovila svůj pohled na tento problém, s nímž nemusí každý souhlasit. Autorka má však právo ve veřejnoprávním rozhlase tento názor vyslovit, pokud není v kolizi se zákonem. Autorka ctí fakta – podle údajů Českého statistického úřadu ohrožuje obezita 18,5 procenta Čechů, mírnou nadváhou trpí 47 procent mužů a 33 procent žen. Zmiňuje též, že obezita je někdy spojena s nemocí. Je tedy v souladu s požadavkem obsaženým v Kodexu ČRo neodchýlit se věcně od skutečnosti. 

Je běžné, že média tisknou a vysílají subjektivně zabarvené texty jako ojedinělý výraz osobních postojů autora. To samozřejmě neznamená, že s jeho názory souhlasí, nebo že je dokonce podporují.

S pozdravem

Ondřej Suchan
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio