Stížnost posluchačky S. Vráblíkové na zvukovou grafiku ČRo (duben 2015)

29. duben 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 4. 2015

Text emailové stížnosti

Vážená a ctěná rado ČRO,
s nadšením až mladickým jsem si přečetla Váš závazek vyslovený ve vyjádřění ke "Stížnosti posluchače V. Cimického na slogany ČRo (únor 2015)". A totiž, že v případě, že se objeví více negativních ohlasů na tzv. positioning (to slovo jsem dodneška neznala, děkuji za dovzdělání, miluju totiž profesní slang a obzvláště jeho používání v textech určených veřejnosti), necháte "claimy" (poděkování - viz závorka výše) posoudit nezávislým expertem.
Moc vás prosím, udělejte to a vyberte, prosím, takového, u které je vysoký předpoklad, že doporučí úplné vyřazení zmiňovaných "claimů" z vysílání.

Ovšem je-li vedení ČRO milejších pár surferů (abych si taky přisadila) po radiových vlnách, kteří nevědí, co, koho a kdy chtějí poslouchat, než skupina stálých posluchačů, pak naopak frekvenci této zvukové i informační vaty ještě zvyšte.
S dokonalou i dokonanou úctou
Simona Vráblíková

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Vráblíková,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš e-mail z 12. března.

Těší nás, že čtete odpovědi Rady ČRo posluchačům. Sdílíme Váš názor, že v komunikaci s širokou veřejností není na místě používat profesní žargon.
Chápeme Vaše psaní jako „hlasování“ pro to, aby se Rada Českého rozhlasu zajímala o kvalitu tzv. zvukové grafiky stanic Českého rozhlasu i prostřednictvím zadání odborného posudku.

Příprava zadávacího řízení k veřejné zakázce na analýzy pro potřeby Rady ČRo je v běhu.

Vážená paní Vráblíková, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o úroveň vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

autor: kob
Spustit audio