Stížnost posluchačky R. Bartečkové ohledně výroků A. Cibulky v CNN Prima News (březen 2021)

25. březen 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 3. 2021.

Text stížnosti
viz příloha


Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Bartečková,

děkujeme Vám za podnět, jehož podstata se ve stížnostech posluchačů v poslední době objevuje celkem pravidelně.

V souvislosti s výroky moderátorů Aleše Cibulky a Michala Jagelky v pořadu CNN Prima News uvádíte, že mohlo dojít k porušení kodexu Českého rozhlasu, a to článku 25.7. Rada Českého rozhlasu celou záležitost pečlivě zkoumala a dospěla k názoru, že kodex porušen nebyl.

Zmíněný článek uvádí, že "není přijatelné, aby se zaměstnanci vystupující v pořadech Českého rozhlasu prezentovali v jiných médiích způsobem, který by byl v Českém rozhlasu nepřípustný." Chtěli bychom upozornit, že jak Aleš Cibulka tak Michal Jagelka nejsou zaměstnanci Českého rozhlasu, ale jeho externími spolupracovníky. Podle výkladu pojmů kodexu je "pracovníkem Českého rozhlasu zaměstnanec Českého rozhlasu nebo externí spolupracovník, se kterým Český rozhlas sjednal příslušnou smlouvu obsahující ujednání o závaznosti Kodexu". Odstavec 25.7 ale hovoří výhradně o zaměstnancích.

Radě Českého rozhlasu v této souvislosti nepřísluší hodnotit názory či chování externích spolupracovníků v jiných médiích.

Pro Vaši informaci, radní Českého rozhlasu nedávno řešili podobný případ, a to vystupování moderátora regionálních stanic Českého rozhlasu Luboše Veselého. Ani u něj porušení zákonných norem neshledala.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Spustit audio