Stížnost posluchačky PhDr. Bohuslavy Kolářové ohledně vydávání publikace Svět rozhlasu (srpen 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 20. 8. 2019.

Text stížnosti v příloze

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní doktorko,

 jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji nejen za Váš podnět, ale především za mnohaletou činnost, kterou jste této instituci obětavě odevzdávala.  Lidé jako Vy byli a jsou pro Český rozhlas nezbytní.

Věříme, že publikace Svět rozhlasu nabere v nových souvislostech nový dech a naváže na vše dobré, co dlouhodobě nabízela.

V tomto smyslu se ztotožňujeme s vyjádřením vedení Českého rozhlasu, které jsme si v reakci na Váš podnět vyžádali. Dovolujeme si jej k tomuto dopisu přiložit.

S přáním co nejpevnějšího zdraví a s úctou,

Jiří Vejvoda
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření Vedení ČRo

Vedení Českého rozhlasu si velmi váží práce paní PhDr. Bohuslavy Kolářové i všech ostatních, kteří se na vydávání Světa rozhlasu podíleli. Bulletin Svět rozhlasu vycházel od roku 1999 a ve svých čtyřiceti číslech přinášel cenné texty k historii, teorii i praxi rozhlasového vysílání.

Se Světem rozhlasu počítá vedení Českého rozhlasu i nadále. Zároveň ale vnímá, že za dvacet let se výrazně proměnila mediální sféra a bulletin potřebuje výraznou změnu podoby jak po formální, tak obsahové stránce, aby byl i nadále čtenářsky atraktivní a obsahově přínosný. Mezi klíčové body patří vytvoření on-line prostoru, kde budou texty vycházet a budou snadno dostupné.

Návrhem nové podoby Světa rozhlasu jsem pověřil vedoucího Archivních a programových fondů Dušana Radovanoviče. Ten svůj koncept předloží v průběhu října 2019 s tím, že od ledna 2020 bude Svět rozhlasu fungovat v novém formátu.

Za dosavadní práci pro Svět rozhlasu chci ještě jednou poděkovat paní Bohuslavě Kolářové, členům redakční rady i autorům textů. O plánované proměně budou členové redakční rady vyrozuměni rovněž oficiální formou.

S úctou

Mgr. René Zavoral
generální ředitel