Stížnost posluchačky P. Prokšanové ohledně pořadu „Náš člověk ve vesmíru“ na ČRo Plus (duben 2021)

28. duben 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 4. 2021.

Text stížnosti
viz příloha


Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Prokšanová,

děkujeme za Váš podnět. O vyjádření jsme požádali vedení Českého rozhlasu, poskytl ho šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus Petr Šabata. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu považuje některé formulace, které na adresu Vladimíra Remka ve zmíněné relaci zazněly, za nepřiměřené a vulgární a se stanoviskem šéfredaktora Šabaty se neztotožňuje. Radní Českého rozhlasu tímto vyzývají vedení Českého rozhlasu k dodržování části preambule kodexu Českého rozhlasu, kde se píše, že Český rozhlas má dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti a základních lidských práv a svobod.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vážená paní Prokšanová,

odpovídám na Vaši stížnost na pořad „Český vesmír. Jak se Češi vztahují k časoprostoru nad našimi hlavami?“ (čtvrtý díl s názvem Náš člověk ve vesmíru) z 11. března 2021.

Z kontextu celého pořadu je zřejmé, že autor nijak nesnižuje úspěchy a odvahu Ing. Vladimíra Remka. Popisuje hlavně nástroje komunistické propagandy, které mohly v některých občanech Československa, kteří nesouhlasili s režimem vlády jedné strany, vyvolávat pocit, že jde spíše o úspěchy politické než vědecké. Je to jeden z pohledů na historii, který je ve svobodné společnosti, při pluralitě názorů, přípustný.

Doktor Ondřej Váša je kulturní historik s důkladnou znalostí dějin vesmíru a jeho dobývání. Ve svém hodnocení letu Vladimíra Remka pak vychází z dlouhodobého konsenzu historického bádání. Literatura k němu je obsáhlá - v češtině stojí za zmínku například studie Remek českého literárního historika Vladimíra Macury v knize Šťastný věk (Academia v roce 2008), která obsahuje poučený rozbor propagandy kolem Remkova letu do vesmíru. Let Vladimíra Remka podle této podrobné práce byl a zůstává především propagandistickým úspěchem Sovětského svazu, který tímto gestem zaútočil na city obyvatel okupovaného Československa.

Ani autor, ani dramaturg pořadu, natož Český rozhlas jako instituce tedy neměli v úmyslu snižovat význam letu Vladimíra Remka, ale upozornit na některé jeho další souvislosti.

Pro upřesnění – pořad v této podobě nevysílal Český rozhlas Plus (ani v premiéře Český rozhlas Dvojka), tato verze je umístěna na webových stránkách stanice a je u ní uvedeno, že se jedná o sestřih autora:

https://plus.rozhlas.cz/cesky-wesmjr-jak-se-cesi-vztahuji-k-casoprostoru-nad-nasimi-hlavami-8435937.

S pozdravem

Petr Šabata
šéfredaktor ČRo Plus

Spustit audio