Stížnost posluchačky ohledně znělek a změn pořadů na stanici ČRo Dvojka (duben 2019)

24. duben 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 4. 2019.

Text stížnosti

Podávám tímto stížnost

1: na současnou úpravu znělky časového znamení

Tón nově upravené znělky je velice nepříjemný, doslova "tahá za uši". Zní jako v případě hry na piano při použití tlumícího pedálu "soft", kdy hráč za účelem ztlumení hry sice sešlápne uvedený pedál, současně však silně tluče na klávesu některého z vysokých tónů stupnice. Výsledkem je nepříjemné duté klapání, jako v případě této nově upravené znělky časového znamení.

Jaké jsou znělky na jiných stanicích, mi není známo, neboť jsem posluchačem výhradně "dvojky".

Nepříjemný je také poslech počasí s meteorologem, vysílaného v ranním vysílání dvojky vždy ve 1/4 a ve 3/4, naposledy v 8.15 hod. Nepříjemný je z důvodu doprovodu (podbarvení) mluveného slova hudbou, která střídavě zesiluje a zeslabuje.

2: na programovou skladbu

Některé pořady, které posluchačům mají co říci, např. "Stopy, fakta, tajemství" od Stanislava Mottla, nebo "Láska za lásku" s Jiřím Anderlem, již několik let neustále přesouváte, posouváte a výsledkem je vysílací čas pro mnohé posluchače již neakceptovatelný.

V poslední době jste do vysílání zařadili pořad "Pokračování za chvíli" , kdy jeho odpolední verzi po 12.hodině uvádí Halina Pawlowská a zařazuje i takovou četbu obsahově naprosto o ničem, jako např. četba z knihy "Muž, který už nezavolal". Stručně řešeno - slaboduchý obsah pro slabomyslné. Myslím, že by se v archivu našly jiné pořady, hodnotné a na úrovni jak literární, tak v případě zábavy a které byste mohli opět po mnoha letech vysílat, např. četbu z knihy Karla Poláčka "Bylo nás pět" ve vynikajícím podání Františka Filipovského, pořad "Sedmilháři" apod.

Vaše posluchačka

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za Váš zájem o vysílání a za Vaše podněty.

Vyžádali jsme si k nim stanovisko ředitele programu Českého rozhlasu, který je toho času zároveň pověřen dohledem nad změnami ve vysílání stanice Dvojka.

Domnívám se, že vyjádření Mgr. O. Nováčka je natolik obsažné, že k němu není třeba dalšího výkladu kromě konstatování, že Rada Českého rozhlasu průběžně sleduje, zda ve vysílání není porušen Kodex ČRo či příslušný zákon, zatímco v postoji k programovým změnám je z povahy věci zdrženlivá, neboť vstupovat do nich jí nepřísluší. Je orgánem kontrolním a vývoj na stanici Dvojka vyhodnotí až po určitém časovém období souhrnně, například formou analýzy.

S úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážená paní posluchačko,

děkujeme za Váš zájem o vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Časové znamení bylo upraveno tak, aby zvukově lépe zapadalo do podkresu a následně zvukového loga s motivem Smetanova Vyšehradu. Časové znamení bylo konzultováno s lidmi, kteří se specializují na zvukovou grafiku rádií, a závěr byl takový, že nové časové znamení zní lidskému uchu příjemněji než to původní o frekvenci 1 kHz. Především však lépe ladí se zvukovým logem Dvojky. Pochopitelně se jedná o vysoce individuální záležitost, uchu každého z nás vyhovuje trochu něco jiného a nelze se bohužel zavděčit všem. Na druhou stranu musíme konstatovat, že tato úprava se doposud obešla bez připomínek posluchačů a Vaše stížnost je tedy ojedinělá.

Co se týče podkresů pod vstupy o počasí v ranním vysílání, k zesilování, či zeslabování by nemělo docházek a intenzita podkresu by měla být po celou dobu vstupu stabilní. Nasazení podkresu v těchto časech je testovací fáze, během níž se zjišťují reakce posluchačů a taktéž přínos pro samotné vysílání (nálada, dynamika, rytmizace). V blízké době vedení stanice tento test vyhodnotí a rozhodne o dalším používání. Jistě i na Váš názor bude brán zřetel.

Pořad Stopy fakta tajemství naopak Dvojka obnovila, navíc ve stejném vysílacím čase, po oddechu, který si autor Stanislav Motl dopřál v loňském roce. Pořad Láska za lásku byl zachován ve vysílacím schématu ve velmi zajímavém čase v neděli v 21 hodin, přestože se již delší dobu nenatáčí žádné premiéry a pořad se tedy vysílá pouze v repríze. V této souvislosti je potřeba připomenout, že k poslání veřejnoprávního média rozhodně patří neustálé hledání nových tvůrců a formátů a především výroba nových pořadů. Dobrou zprávou je, že vedení Dvojky je domluveno s Jiřím Andrlem na natočení premiérového speciálního dílu k výročí 17. listopadu 1989.

Smyslem pořadu Pokračování za chvilku je uvádění nových českých a zahraničních autorů, renomovaných i začínajících. Zároveň je to příležitost i pro posluchače napsat vlastní příběhy, z nichž Halina Pawlowská vybírá ty nejzajímavější, upravuje je a posléze uvádí ve vysílání. Tento pořad je tak příkladem veřejné služby, neboť dává příležitost jak současným českým literátům, tak posluchačům. Hodnocení pořadu jako slaboduchého na základě jedné knížky jistě není objektivní, neboť každý týden se v Pokračování prezentuje hned několik knih od různých autorů. Archivní četby, o nichž se zmiňujete, Český rozhlas nadále uvádí v tradičních časech na ČRo Dvojka (ve 22 hodin), případně na ČRo Vltava (18:30 ad.). Opět ovšem platí, že archiv by měl být doplňkem nové tvorby, nikoliv naopak.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Programu

Spustit audio