Stížnost posluchačky ohledně změn na stanici ČRo Dvojka (březen 2019)

27. březen 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 3. 2019.

Text stížnosti

Vážení, 

dovolte mi, abych se, bohužel, opakovaně vyjádřila k Vašim "novinkám", které jste pro nás posluchače nachystali. Je možné, že třeba nedojde ani k přečtení mých řádků, ale nenapsat by bylo ještě horší... 

Často mluvíte o tom, že ubývá Vašich posluchačů, snažíte se o "inovaci".
Nedomnívám se, že tím, co nabízíte v nové skladbě, dosáhnete větší poslechovosti. V polední čas neděle zněla krásná hudba Jana Smigmatora a Dashi, velmi dobře se při tom obědvalo. A dnes... Musíme rádio vypínat.
Jejich pořad jste přehodili do večerních hodin. Proč? Komu vadili tito kultivovaní laskaví lidé v polední dobu? (v minulosti pořad pana Michaela Prostějovského) 

Kolik krásných pořadů i v minulosti zmizelo, přesunulo se jinam! Znovu se ptám, proč není večerní repríza pořadu "Jak to vidí..."? Myslím, že jsem člověk přizpůsobivý, ale vše má svoji míru. Odstranit kvalitní, vše, co dokáže člověka obohatit, vzdělat, ať již samotné pořady a profesionální moderátory, je výsledek více než smutný... 

Mohla bych pokračovat, a ptám se, proč po hezké vzpomínce pana Ondřeje Kepky na pana režiséra Václava Vorlíčka v nedělním ránu musí zaznít anglická píseň... 

Děkuji za pochopení. 

V úctě 

Vaše posluchačka

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní posluchačko, 

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za Váš podnět. Dovolte, abych svou odpověď uvedla připomenutím faktu, že úkolem Rady je zabývat se náplní vysílání pouze v případě, že se jedná o případné porušení Kodexu této instituce či příslušného Zákona o Českém rozhlasu. 

To neznamená, že bychom vysílání nesledovali. Podrobujeme jej také analýzám, které však v případě, že dochází ke změnám v programu té či oné stanice, které jsou navíc průběžně modifikovány, zadáváme a vyhodnocujeme až po uplynutí určité doby, vhodné ke zhodnocení. To je, a bude i případ aktuálního vysílání Dvojky. 

Přesto jsme si vyžádali k Vašemu podnětu stanovisko vedení ČRo, které k tomuto dopisu připojuji. Z výše popsaných příčin jej Rada prozatím ponechává bez komentáře. 

Závěrem ještě podotýkám, že průběžně se můžete obracet s programovými záležitostmi na ombudsmana ČRo PhDr. Milana Pokorného, PhD. 

S úctou, 

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážená paní posluchačko, 

děkuji za Váš zájem o vysílání Dvojky. Klub Evergreen je kvalitní pořad s dobrými moderátory, který stojí za to udržet v programové nabídce. Zároveň je pravda, že tento typ hudby oslovuje spíše výběrové než-li široké publikum. To mohu opět doložit našimi výzkumy. Proto jsme těmto výběrovým hudebním pořadům udělali prostor v podvečerním čase, kde je poslech rádia více selektivní – výběrový. Posluchači tam očekávají programové speciality spíše než-li „masovější“ formáty. Pokud Vám tento čas nevyhovuje, můžete si kterýkoliv z dílů poslechnout na webu ČRo na následujícím odkazu: 

https://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Dvojka&porad%5B%5D=Klub+Evergreen&offset=0&sort=docdatetime 

Od 18. března rovněž plánujeme reprízu tohoto pořadu každé pondělí od 21 hodin. To stejné se týká i pořadu Muzikál Express Michaela Prostějovského, který kromě premiéry v neděli v 19 bude mít reprízu následující pátek v 21 hodin. Navíc nabídneme ve víkendovém dopoledni nové hudební pořady, mimo jiné autorský pořad Miroslava Žbirky s názvem Mám rád. 

Repríza pořadu Jak to vidí se na základě žádosti řady posluchačů vrátila od 25. února do svého původního času ve všední dny ve 20:30 hodin. 

Věřím, že pokud dáte novému programovému schématu a také novým pořadům šanci, brzy zjistíte, že kvalita Dvojky nijak neutrpěla. 

S pozdravem 

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Programu 

autor: kob
Spustit audio