Stížnost posluchačky ohledně rozhlasového poplatku (červen 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 6. 2018

Text stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc s řešením situace s výběrem rozhlasového poplatku.

Z důvodu výhrůžky Předžalobní výzvou jsem uhradila požadovanou částku 6440,- Kč, jelikož přes opakovanou komunikaci s pracovníky Českého rozhlasu jsem se nikam neposunula.
Nebudu podrobně popisovat celou korespondenci, ale shrnuji: netušila jsem, že jsem povinna platit rozhlasový poplatek za autorádio ve vozidle, které používám jako osobní i jako živnostník, jelikož jako domácnost poplatek platíme. Uznávám, je to moje chyba, ale v dnešní době je tolik různých zákonů a změn, že člověk mnohdy nestíhá vše evidovat. Ráda tento poplatek budu hradit, ale do dnešního dne nemohu, chci se přihlásit jako poplatník, jako fyzická osoba, ale nemohu, jelikož musím před odesláním přihlášky zaškrtnou okénko, kde prohlašuji, že nejsem vedena jako poplatník, což asi nemohu potvrdit, jelikož tam údajně vedena jsem, netuším kdo mně tam přihlásil, protože automobil mám od 26/9/2018 a v korespondenci se uvádí, že jsem registrována od roku 2015, kdy mi měla byla doručena jakási výzva datovou schránkou, ale 1/ jsem nikdy přihlášku nedělala a 2/ v té době jsem ani datovou schránku neuměla používat a nemohla jsem si takovou to zprávu přečíst a jinou formou jsem nic neobdržela. Pokud chci tuto přihlášku v datové schránce dohledat, tak tam již není. Proto do dnešního dne nemám číslo účtu kam poplatek hradit s jakým variabilním symbolem atd...

V životě jsem nikomu nic nedlužila a velice mně mrzí postup organizace jako je Český rozhlas, který postupuje s pozice silnějšího partnera, který má v ruce zákonnou podporu a v mém případě, že se chce neoprávněně obohatit, jelikož jak uvádím poplatek účtuje za dobu, na kterou není nárok. Zrovna tak vyúčtování přirážky 5000,- Kč není potřeba vymáhat, když uvádím, že ráda uhradím poplatky a i dnes, když jsem vše uhradila na základě Předžalobní výzvy nevím, kam mám hradit další poplatek. Takže za měsíc mohu čekat další přirážku.

Proto se obracím na Vás, jestli by jste byli schopni zařídit, abych se sama mohla přihlásit jako poplatník, tak jak to opravdu odpovídá skutečnosti a tím mi byly zaslány podklady pro platby. Také Vás prosím o potvrzení neoprávněně vymáhaných poplatků za období 11-2015 až 08-2016 a podporu pro vrácení účtované přirážky 5000,- Kč, jelikož korespondence s pracovníky Českého rozhlasu do dnešního dne nikam nevedla a jak píši do dnešního dne nemám možnost se svobodně přihlásit k poplatku a mít základní informace k platbám.

Děkuji za čas, který věnujete mojí stížnosti a věřím, že díky selskému rozumu se pohneme k řešení.

S úctou

Vaše posluchačka

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

děkuji Vám za Váš obsáhlý podnět, který Rada Českého rozhlasu předala vedení ČRo k rozboru a posouzení.

Odpověď, s níž Rada ČRo souhlasí, si Vám tímto dovoluji poskytnout.

Věřím, vážená paní posluchačko, že argumentaci v ní obsaženou přijmete a nadále zůstanete věrná vysílání jedné z mnoha stanic Českého rozhlasu.

S úctou,
jménem Rady Českého rozhlasu,

Hana Dohnálková,
předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio
autor: Klára Koblížková