Stížnost posluchačky ohledně pořadu L. X. Veselého dne 17. 11. 2020 (prosinec 2020)

16. prosinec 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 16. 12. 2020.

Text stížnosti

Dnes 17.11.2020, kdy si připomínáme 31 let od Sametové revoluce je v přímém přenosu znevažován "Pan prezident Václav Havel".
Pan Luboš Xaver je opravdu "ryzí" charakter,   který neví co je hrdost a čest.

Tento člověk opravdu není na svém místě.

Jeho dnešní rozhovor mezi 13 a 14 hodinou mě nenechal klidnou.

Pokud se nepoučíme z chyb, budeme je muset zopakovat!!!!!

S pozdravem posluchačka ČRO Brno 


Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

děkujeme za Váš podnět. Radní Českého rozhlasu si Vámi kritizovaný pořad Luboše Veselého vyslechli a neshledali žádné porušení zákona či kodexu Českého rozhlasu.

Nedomníváme se, že došlo z úst moderátora k "znevažování Václava Havla". Podotýkáme, že jakákoli historická či současná osobnost nejen české či československé politiky nesmí podléhat kultu nedotknutelnosti. To platí i pro osobnost Václava Havla.

Přejeme si, abyste zůstala posluchačkou některé ze stanic Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Spustit audio