Stížnost posluchačky ohledně nové hymny ČR (květen 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 5. 2018

Text stížnosti

Dobrý den na naší Praze Dvojce.
Vážený pane Holoubku, vážená Rado Čro,
jsem stálá, věrná posluchačka Vaší, naší skvělé stanice Čr2 a je nás v mém okolí mnoho. Říkáme si Věrníčci.
Velice nás rozhořčila zpráva o změně naší hymny. Proti tomuto opravdu velice protestujeme. Stačí, že je už máloco české. Ještě měnit hymnu!!!??? Prosíme "ZABRAŇTE tomuto. Je to k naší zemi a naším předkům velice nelidské.

Srdečně zdravíme, přejeme mnoho úspěchů.
Za všechny Vaše Věrníčky, co nemají možnost Vás kontaktovat,

Vaše posluchačka

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

děkuji Vám za Váš zájem o téma, týkající se návrhu na úpravu české státní hymny.

Nedomnívám se, že by měl naději na úspěch. Především ovšem konstatuji, že ČRo 2 o této záležitosti pouze informuje, aniž by do tématu vstupoval či jej ovlivňoval. To není úkolem média veřejné služby, ale právě aktivních občanů, jako jste Vy.

Proto v případě, že by Vaše zneklidnění trvalo, doporučuji obrátit se písemně nebo osobně na poslance nebo senátora PČR, který v zákonodárném sboru zastupuje Váš obvod a má v něm nepochybně i kancelář pro styk s veřejností.

S úctou,
jménem Rady Českého rozhlasu,

Hana Dohnálková
Předsedkyně

Spustit audio
autor: Klára Koblížková