Stížnost posluchačky ohledně komentáře na ČRo Plus z 30. 5. 2023 (červenec 2023)

26. červenec 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 7. 2023.

Stížnost posluchače

Vážená Rado Českého rozhlasu,

obracím se na vás se stížností na komentář/názor Terezy Šimůnkové publikovaný dne 30. května 2023 na webu ČRo Plus. Článek vyšel pod názvem "Americká transgédie" a týká se kontroverzní problematiky tranzice mladých a zapojení trans dívek v "ženských sportech". Věřím, že tento text je v rozporu se standardy a hodnotami, které instituce ČRo představuje.

Autorka tématiku silně bagatelizuje, a prezentuje ji způsobem, který je v rozporu s hodnotami vytyčenými v preambuli vašeho Kodexu (odstavce c, e, f, h). Autorka prezentuje zavánějící i plně nepravdivé informace nepodložené zdroji či jinými důkazy (např. zveličování "detranzitioners" v závěru článku či celý odstavec ohledně "ženského sportu"). I v případě, kdy je zdroj uveden (odkaz na studii "Follow-up Study of Boys with Gender Identity Disorder"), je prezentován nepravdivě; autorka jej cituje v kontextu dospívajících, přestože studie prvně zkoumala děti v průměrném věku 7 let).

Text je rovněž formulován s očividným záměrem v čtenáři budit strach či odpor vůči tranzici, kdy je tato léčba popisována jako "podávání hormonálního koktejlu zmateným pubertálním chlapcům žádoucí pomoc" či "uřezání zdravých prsů čtrnáctileté dívce", což nejen neodpovídá realitě, ale navíc využívá odlidšťující a zbytečně poplašné formulace. Zatímco si Český rozhlas vytyčuje tvořit "fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek", váš Kodex také uvádí, že máte za cíl "stát vždy na straně lidské důstojnosti", což tento článek nejenže nesplňuje, ale záměrně narušuje.

Předem děkuji za vyřízení mého podnětu.


Vyjádření Rady ČRo

Vážená pane posluchačko,

děkujeme Vám za podnět. Rada Českého rozhlasu v této souvislosti požádala o vyjádření zástupce vedení Českého rozhlasu, vypracoval ho šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus Josef Pazderka. Znění připojujeme k naší odpovědi.

Radní Českého rozhlasu neshledali v odvysílaném komentáři Terezy Šimůnkové žádné porušení zákonných norem, především pak zákona o Českém rozhlasu a kodexu Českého rozhlasu. Svým postupem Český rozhlas naplnil především paragraf 2, odstavec 2 zákona o Českém rozhlasu, který říká, že „hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“ a preambuli kodexu Českého rozhlasu, v níž se píše, že „Český rozhlas představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek“.

Považujeme vyjádření šéfredaktora Josefa Pazderky za fundované a vyčerpávající. Nicméně Rada Českého rozhlasu doporučuje, aby v podobně citlivých tématech redaktoři a spolupracovníci brali zvýšený ohled na možné znevažující vyznění příspěvků i komentářů vůči marginalizovaným a zranitelným skupinám obyvatel.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

děkuji za váš email a stížnost na komentář Terezy Šimůnkové "Americká transgédie" https://plus.rozhlas.cz/tereza-simunkova-americka-transgedie-9003165. Přestože je k nám kritická, dokazuje, že nás pravidelně posloucháte a máte na nás vysoké nároky. To je dobře.

 Úvodem chci předeslat, že tématu trans lidí se na ČRo Plus ve zpravodajství i dalších formátech věnujeme dlouhodobě – citlivě, s taktem a snahou pochopit problematiku. Jako jeden z mnoha příkladů připomínám tento pořad:

https://plus.rozhlas.cz/lenka-kralova-ceskemu-pohledu-na-trans-osoby-nejvice-skodi-sexualizace-tematu-8972331

Ohledně vámi kritizovaného textu je třeba připomenout kontext. Jde o krátký, jasně označený komentář, navíc popisující specifickou a velmi choulostivou situaci tranzice mladistvých v USA a autorčin pohled z konzervativních pozic. Jako veřejnoprávní médium máme v kategorii komentářů zákonem uloženou povinnost prezentovat co nejširší spektrum názorů, přestože to občas bolí a je náročné na pochopení i toleranci z obou stran. To je zcela jistě i tento případ.

Rozumím vašim výtkám, že některé výrazy komentáře mohly být pro trans komunitu zraňující. Velmi mě to mrzí, nebylo to naším úmyslem, s editorem pořadu Názory a argumenty jsme to ještě probírali, abychom podobným situacím do budoucna předešli. Jde ale o nesmírně složitý úkol, práh citlivosti máme každý jinde a při striktním výkladu bychom nemohli v komentářích vysílat téměř nic. Jejich podstatou je osobní pohled se silným názorem, výseč reality, se kterou řada dalších nemusí souhlasit a bude se občas cítit pobouřena a uražena. Stalo se tak i v tomto případě, pohled z liberální strany na dané téma nám nabídl psycholog Jiří Procházka.  

https://plus.rozhlas.cz/jiri-prochazka-ma-verejnost-dostatek-informaci-o-tranzici-9005925

Nechci se pouštět do nekonečných debat o tom, která ze zahraničních studií je pro danou problematiku víc relevantní. Nejsem na to odborník. Tereza Šimůnková každopádně citovala dohledatelnou a věrohodnou vědeckou publikaci, vycházející z dalších odborných studií. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.632784/full Je v prolinku obsažena přímo v jejím komentáři na webu. Podobné informace mimochodem uvádí na webu brněnské fakultní nemocnice v Bohunicích např. šéfka sexuologického oddělení tamní nemocnice, která se tématice mladistvých trans lidí dlouhodobě věnuje.   

https://www.fnbrno.cz/transsexuality-pribyva-samotna-premena-pohlavi-je-ale-dlouhodoby-a-narocny-proces/t6697

Myslím, že komentáře Terezy Šimůnkové a Jiřího Procházky odhalily řadu děr v dostupných informacích k celé složité problematice. Snad se nám společnými silami podaří posunout debatu smysluplně dále.

Předem děkuji za pochopení, trpělivost a přeji vše dobré!

Mgr. Pazderka Josef, MSc.
šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio