Stížnost posluchačky ohledně komentáře J. Fingerlanda na ČRo Plus (květen 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 5. 2019.

Text stížnosti

Posílám podnět stížnost) na komentář Jana Fingerlanda (ČRoPlus) s názvem Žid v čele Ukrajiny. Je mj. umístěn i zde: https://plus.rozhlas.cz/jan-fingerland-zid-v-cele-ukrajiny-7901415. Komentář nejenže snižuje vážnost vítěze ukrajinských prezidentských voleb poukazem na jeho židovský původ ("V duchu samotného vítěze bychom mohli zažertovat, že Ukrajinci si zvolili židovského klauna ze zoufalství prostě proto, že už všechno ostatní vyzkoušeli, a bez úspěchu."), ale na řadě míst se dopouští spekulativních a konspiračních úvah o vlivu židovství na tamní politickou realitu a tyto volby. Jsem přesvědčena, že se jedná o nehorázné porušení všech zásad slušného žurnalismu, a patrně též Kodexu ČRO, a domnívám se, že by se Rada ČRo měla tímto excesem velmi vážně zabývat

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za Váš zájem o vysílání ČRo i za Váš podnět.

Požádali jsme vedení Českého rozhlasu o vyjádření, které k tomuto dopisu přikládám.

Jakkoli se lze domnívat, že zmíněný text jinak zkušeného a kvalitního publicisty J. Fingerlana nebyl v některých ohledech nejšťastnější, může Rada ČRo vyjádřit s odpovědí ředitele zpravodajství Jana Pokorného souhlas. Především díky poslední větě, kterou jeho odpověď obsahuje.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

posluchačka poukazuje v komentáři Jana Fingerlanda na údajné nevážení osoby pana Zelenského, zdůraznění jeho židovského původu a zmínky o postavení Židů v ukrajinské politice, ekonomice a společnosti.

Jan Fingerland jako novinář sleduje postavení židovských komunit a problém antisemitismu zhruba 25 let a publikoval na toto téma stovky textů (a komentářů ve vysílání Českého rozhlasu), v nichž není ani stopa po protižidovském smýšlení. Problém by snad mohl být v nadsázce, kterou autor použil a která patrně nebyla vždy zřejmá. "V duchu samotného vítěze bychom mohli zažertovat, že Ukrajinci si zvolili židovského klauna ze zoufalství prostě proto, že už všechno ostatní vyzkoušeli, a bez úspěchu. "Zmínka o „židovském klaunovi“ je přímo uvedena jako „žert“ v „duchu samotného kandidáta“, ostatně pan Zelenskij sám sebe tak do značné míry chápe, viz například shazující výroky na vlastní adresu, které autor cituje v závěru. Sám donedávna vystupoval v televizi v komických scénkách, do politiky přestoupil ze zábavního průmyslu až krátce před volbami.

Zmínky o roli Židů na Ukrajině, které posluchačku zarazily, jsou pouze deskriptivní. Nikoho nehaní, jen konstatují veřejně dostupná fakta, která ale nejsou známa těm, kdo se o téma dlouhodobě nezajímají. Text sám nebyl míněn v první řadě jako komentář k ukrajinským volbám, ale jako dovysvětlení k „židovskému“ aspektu této události. Skutečnosti, že Vladimir Zelenskij je židovského původu, byla ostatně námětem zpravodajství v médiích celého světa. A závěr komentáře je v tomto směru značně vypovídající: "Zelenského humor je možná to nejžidovštější na něm, a možná také nejpřitažlivější i pro ostatní Ukrajince. Schopnost vidět ve vážných věcech jejich odvrácenou, komickou stránku je první krok k obnově naděje na nějakou lepší budoucnost.

Je třeba rovněž připomenout, že šlo o komentář pro pořad Názory a argumenty. Ze všech těchto důvodů je zřejmé, že nedošlo ani k porušení Kodexu Českého rozhlasu, ani zásad slušné žurnalistiky.

V editorské práci dáme napříště větší pozor na to, aby u citlivých témat byla případná nadsázka zřejmější a nikoho neznepokojovala.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství