Stížnost posluchačky ohledně folklorních pořadů v ČRo (červenec 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 7. 2018

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

jménem Rady Vám děkuji za další stížnost v záležitosti, jejíž tři body se tímto pokusím stručně rozebrat.

1) přesun tematické řady, cyklu, seriálu z jedné vysílací stanice Českého rozhlasu na jinou nelze považovat za porušení Kodexu ČRo; je věcí programového ředitele a Programové rady takovou věc navrhnout, zdůvodnit, projednat, schválit a provést;

2) počet lidových písní, zařazovaných do vysílání stanice Rádio Junior, zjevně odpovídá preferencím cílové posluchačské skupiny; tvoří-li – jak to popisujete v konkrétním případě – jednu ze sedmi skladeb daného pořadu, pak to stále představuje cca 16% z celku;

3) bohužel ani webové stránky Českého rozhlasu a jeho jednotlivých stanic nejsou nekonečné a je věcí zodpovědných pracovníků, co na nich podle své znalosti posluchačských zájmů umísťují dlouhodobě a co například „jen“ v měsíční“ lhůtě, která však není zanedbatelná.

Dovolte závěrem konstatovat, že podle dikce příslušného zákona o Českém rozhlasu a vymezení kompetencí Rady ČRo se ve Vaší stížnosti jedná o témata, do nichž nám vesměs nepřísluší vstupovat. Jsou spíše vhodná pro ombudsmana ČRo, na kterého Vám tímto doporučuji se obracet.

S úctou, jménem Rady ČRo

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Spustit audio
autor: Klára Koblížková