Stížnost posluchačky na rozhlasový dokument Martiny Pouchlé s názvem Berka se rozhodl zemřít odvysíláný na stanici Radio Wave (květen 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 5. 2018

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

rozumím Vašemu pohledu, ale zároveň se jménem Rady Českého rozhlasu ztotožňuji s názorem pana D. Moravce, mimochodem velmi erudovaného dokumentaristy.

Jak i z jeho obsáhlé odpovědi, které věnoval patřičnou péči, vyplývá, snaží se dnes dokumenty mapovat i jevy či osoby, které vypovídají o naší současnosti z jiného než obvyklého úhlu pohledu. A probouzet v nás zamyšlení, případně ochotu upravit či přímo přehodnotit stanoviska, jaká jsme dlouho zastávali, a vzít na vědomí prudce se měnící svět kolem nás.

Zásadní je, aby takové dokumenty měly profesní kvalitu, což v tomto případě potvrdilo významné ocenění snímku na loňském ročníku Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio.

S úctou,

jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo

Dopady vlivu medializace sebevražd na sebevraždy

Nemám důvody jakkoli rozporovat vědecké výzkumy a zkoumání. Je jasné, že informace o sebevraždě, teroristickém útoku, vraždě, drogově závislých apod. může vést ke snaze o napodobování, o zvýšení zájmu, atd. Přesto, pokud zmíněné argumenty vezmu v potaz doslova a ad absurdum, nemohla by média o podobných jevech a fenoménech informovat vůbec, protože cokoli se může stát u labilnějšího jedince návodem k čemukoli. A dále je to intimní filozofická otázka: „Světová zdravotnická organizace mimochodem považuje sebevraždu za závažný zdravotní veřejný problém.“ Dobrovolný odchod člověka jako zdravotní veřejný problém? Z vědeckého hlediska jistě. Z hlediska svobody jednotlivce? Jeden významný psychiatr kdysi řekl: Lidé nepáchají sebevraždy, lidé se dobrovolně destruují celý život. Kouří, pijí, rozčilují se, nenávidí, jsou ve stresu… Někdo postupně, někdo najednou. Co z toho už zakážeme, abychom byli zdraví? Co to je – být zdravý?
Navíc, autorský dokument, jako žánr, má ze své podstaty povinnost zachycovat a interpretovat skutečnost. Skutečností je, že byl muž, který se z určitých důvodů rozhodl skončit život. Téma bolavé, kontroverzní, rozčilující, umožňující více, než mnohá další témata, projekci vlastních strachů, zkušeností a obav. Jakoby právě ty, během mnohých diskuzí, subjektivizovaly, posouvaly nestranný pohled na jev, který existuje, a který je hoden uměleckého autorského ztvárnění.

Závažná etická pochybení příspěvku

Absence vyjádření odborníků
Berka se rozhodl zemřít je autorský dokument, se statusem uměleckého díla, na roveň divadelní hře, románu apod. Vyváženost a potřeba odborníků je jistě na místě u publicistické práce, ve zpravodajství. Popravdě si neumím představit, že třeba v rozhlasové hře Koule, by se stopnul děj a odborník na doping by se vyjádřil a pak by se jelo dál. Tento specifický žánr ze své podstaty ani neumožňuje, abychom z něj dělali skládačku vyváženosti názorů, on sám je názor.

2. Sdělení způsobu sebevraždy

Jak jinak to má Berka říct, aby nedošlo k tzv. Wertherovu efektu? Když to dělá, říká a pociťuje zrovna takto.

3. Stigmatizace duševního onemocnění

„Hned v úvodu příspěvku je pan Berka orámován jako psychopat a šílený vrah ovcí, což jen prohlubuje stigmatizaci duševního onemocnění a pana Berku zbytečně démonizuje.“ Toto je subjektivní úhel pohledu paní stěžovatelky. Berka není šílený vrah ovcí, Berka zabíjí ovce tak, jako někdo zabíjí kapry, králíky apod. Nevypovídá to o psychopatii Berky. Vypovídá to o nastavení směru uvažování paní stěžovatelky. Od počátku poslechu předpojaté, projektivní, zabarvené, věc skutečně NEpostihující.

4. Prvoplánové přirovnání k zabití ovce

Kdo posoudí, co je neúměrně dlouhé? Co se hodí do reportáže o zabijačce apod.? Neumím komentovat argumenty typu: Takhle bych to točila já. To je přesně to, co se snažím eliminovat v jakýchkoli diskuzích, protože každý jiný by jakoukoli práci logicky natočil jinak. O tom ale rozbory děl nebo diskuze nejsou.

Odmítám, že došlo k porušení bodů z Kodexu Českého Rozhlasu, zejména pak bodů:

“Vytváří pluralitní, nápaditou a rozmanitou programovou nabídku, která splňuje vysoká etická a kvalitativní měřítka, a nepodřizuje snahu o kvalitní výstup tlakům trhu”

Naprosto souhlasím, přesně tento bod dokument Berka se rozhodl zemřít, naplňuje. Nepodbízí se trhu, splňuje vysoká kvalitativní měřítka – byl odbornou porotou zaslouženě vybrán jako nejlepší na festivalu Prix Bohemia Radio 2018. Etická rozhodně (protože vyjádření „téměř live streamu ze sebevraždy“, je opravdu přehnané a lživé), je nápaditý, zachycuje rozmanitost života i smrti.

“Program a jednání Českého rozhlasu budou vždy poměřovány také etickými normami. Český rozhlas vychází z mravních tradic evropského civilizačního okruhu”

Naprosto souhlasím. Mravní tradice evropského civilizačního okruhu vždycky dbaly na svobodu slova, uměleckého vyjádření, umožnují, možná neobvyklý, ale svébytný a výsostně autorský pohled na problém.

“Publicistické pořady Českého rozhlasu nabízejí především kritickou reflexi reality, musí zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků”

Naprosto souhlasím, ale toto není publicistický pořad.

Závěr

Dokumenty do roku 1989 neměly snadnou – pokud vůbec nějakou – pozici proto, že odhalovaly, zachycovaly život. Takový, jaký je. Ne nakašírovaný, hezký, upravovaný tak, jak by se hodilo minulému režimu. Dnes, naštěstí, můžeme tvořit autorské dokumenty takové, jaké z podstaty žánru být mohou a mají. Berka je jedním z nich. Vyvolal mnoho reakcí a diskuzí právě proto, že se autorce podařilo skloubit formu s obsahem tak čistě, jednoduše, krystalicky, až to může být nepříjemné. Je pro mě určitým zklamáním, že většina reagujících, což není k mé radosti případ paní stěžovatelky, reflektovala, projektovala do svých příspěvků vlastní strachy ze smrti, potažmo hrůzu a odsouzení sebevraždy, které tak posouvají a svým způsobem zatemňují rozbor díla, jeho dopad, smysl, profesionalitu. Jako bychom neposuzovali dokument, ale vlastní postoje, traumata a děsy. Pokud taková práce ale toto dokáže vyvolat, je skvělá. Ostatně, verdikt odborné poroty na Prix Bohemia Radio 2018 to jasně dokládá.

Daniel Moravec
vedoucí Tvůrčí skupiny Dokument

Spustit audio
autor: Klára Koblížková