Stížnost posluchačky Marie Karlické ohledně kulturního pořadu na ČRo Radio Wave (srpen 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 20. 8. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den,

v archivu pořadů mě zaujala nabídka Radia Wave, který se pod rubrikou Kultura zaměřil na šansony. Kdyby tento pořad vysílala soukromá stanice, tak bych asi nebyla tak překvapená, ale že takovýto pořad je prezentován pod hlavičkou Českého rozhlasu mě pobouřilo a otřáslo to mnou. Ani jeden z moderátorů se nesnažil vyslovit francouzská slova správně (demain). Rozhodně by si něco takového nedovolili v angličtině, to by potom pořad nebyl cool, že? Kdyby si otevřeli Wikipedii, hned na první řádce je upozornění, že slovo šanson se nečte šanzon. Jejich nemístné a nezasvěcené komentáře, zdůrazňování homosexuality pana Samce a vulgární výkřiky, to vše muselo oslovovat pouze primitivní a nevzdělané posluchače. Je hrozné, že otevřený a dosud nezorientovaný mladý člověk, kterému je pořad určen, nabude přesvědčení, že toto je ta správná komunikace mezi lidmi. Mohli byste mi laskavě napsat, jaký je záměr pořadu a co má mladým lidem přinést?

Děkuji předem za odpověď.

Marie Karlická

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Karlická,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji jak za to, že pečlivě posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tak za Váš podnět k pořadu na stanici Wave.

Tento podnět jsme předali vedení Českého rozhlasu k vyjádření, které si dovoluji k tomuto dopisu přiložit. Je obšírné, upozorňuje mj. na to, že moderátoři dané stanice pracují v daném pořadu i s nadsázkou a zároveň se za chybnou výslovnost cizích slov/jmen omlouvá.

Z těchto příčin se Rada Českého rozhlasu s tímto vyjádřením ztotožňuje a doufá, že napříště budete s veřejnoprávním vysíláním spokojená.

S úctou,

Jiří Vejvoda, místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření Vedení ČRo

Vážená paní Karlická,

reaguji na Vaši připomínku k pořadu Volej, který vysílá stanice pro mladé Českého rozhlasu Radio Wave pravidelně jednou týdně od února 2018. Tehdy byl spuštěn společně s pěti novými pořady ve vysílacím čase od 19 do 20 hodin a doprovozen kampaní Příliv nových pořadů. Ta měla představit pestrou nabídku nových různorodých formátů, provázených osobitými moderátorskými osobnostmi. Program stanice byl tak rozšířen a snažili jsme se jím oslovit i nové posluchače, kteří doposud pořady Radia Wave neposlouchali. Od zábavného lifestylového pořadu Buchty přes hudební rapovou show Scéna s Opakem Dissu až např. po velký rozhovor s výraznými osobnostmi české kultury, umění, sportu, vzdělávání s názvem Rozhovor Veroniky Ruppert a Martina Minhy (původně Jakuba Krásného).

Volej je zábavný kontaktní pořad v oblíbeném formátu písniček na přání, do něhož posluchači volají nebo si píší o skladby, které si přejí zahrát k vybranému tématu pořadu. Tímto formátem se snaží stanice oživit tradiční rozhlasový formát postavený na komunikaci s posluchači a momentu překvapení při výběru skladby, který má už pro dnešní mladé publikum spíše nádech minulosti. Moderátoři vedou v rámci pořadu krátký dialog s telefonujícím posluchačem, někdy laskavý a osobní, jindy „svérázný“, podle rozpoložení posluchače a příslušného tématu pořadu. Moderátoři se snaží komentovat témata, pracují s nadsázkou blízkou mladému publiku a živé vstupy doplňují pouštěním specifických „hlášek“ z audio archívu. Specifikem pořadu je rovněž to, že se neomezuje pouze na hudební dramaturgii a playlist Radia Wave. Pole hudební nabídky je zde podstatně širší a vychází vstříc různým přáním publika.

Moderátoři se na každý pořad připravují a pečlivě vybírají téma. Tentokrát udělali chybu ve výslovnosti francouzských slov, řídili se dosti rozšířenou nespisovnou podobou výslovnosti. Za to se omlouváme, příště si výslovnost ověří předem a věřím, že už k podobným nepřesnostem nedojde.

Děkujeme za upozornění

Mgr. Iva Jonášová, šéfredaktorka Radia Wave