Stížnost posluchačky M. Svobodové na vysílání stanice Dvojka (červen 2015)

24. červen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 6. 2015

Text stížnosti

Vážení,dovoluji si Vám zaslat stížnost na vysílání Dvojky. Tato stanice se dříve jmenovala Český rozhlas 2 Praha a na tuto nebylo potřeba psát jakoukoliv stížnost na rozdíl od současné Dvojky. Abych nepsala jen obecnou stížnost chci Vám přesně napsat jak probíhá třeba ranní vysílání.Poslechla jsem, si na Dvojce ráno 5.května od šesti hodin do sedmé a za tuto hodinu zaznělo 27 krát slovo dvojka. Spolu je nám hezky celkem 3 krát. Dobré ráno Česko 3 krát.. Další týden 14.5 při raním vysílání během jedné hodiny to bylo stejné Slovo dvojka zaznělo 25 krát,Spolu je nám hezky 4 krát a Dobré ráno Česko 3 krát. Myslíte si,že posluchači jsou tak hloupí,že se jim takto Dvojka musí stále připomínat? A to je pouze zaznamenáno během jedné hodiny. A to je pouze malý úsek vysílání který jsem popsala,ale tak podobně to probíhá po celý den. Stanice Český rozhlas 2 Praha byla jedinečná Měla skvělé moderátory,kteří byli nahrazeni herci,herečkami,zpěváky podle toho to vypadá. Pokud si takzvaný moderátor sedne před mikrofon,měl by vědět,že má především on mluvit spisovnou češtinou,tak jak je to zaznamenáno v Kodexu českého rohlasu.A pokud tak nečiní,mělo by jej na to vedení stanice upozornit Připomínky mám zejména k Mikroforu,pořadu Nezatloukat dále pořad 12 ve 12 to je snůška blábolů.To by bylo lépe hrát jenom hudbu. A k té hudbě: Nemáme jenom Gotta aby nás obšťastňoval v sobotu a v neděli . Myslím,že na Dvojce je Gotta až moc Vážení,poslechněte si někdy Dvojku celý den a musíte mi dát za pravdu. Nečekám,že uznáte moje připomínky,protože znám Vaše odpovědi,které píšete na stížnosti posluchačů několik let zpět.

Milena Svobodová

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Svobodová,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět z 15. května 2015.

Nejste sama, kdo v komunikaci s Radou ČRo dává najevo svou nespokojenost například s četností sebeprezentace ve vysílání Dvojky v podobě sloganů atp.
Rada ČRo v současné době zvažuje způsob, jímž by se k danému problému vyjádřila nad rámec dosavadních apelů směřovaných k vedení ČRo, jimiž se radní přimlouvali za zvážení vhodnosti nynější intenzity a formy sebepropagační zvukové grafiky Dvojky.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka. Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 24. června 2015. Text připojujeme v příloze.
Pro jistotu upozorňujeme, že přeposlání stanoviska ČRo neznamená, že se s ním radní plně ztotožňují. Chápejme ho prosím především jako doklad o současné míře sebereflexe vedení ČRo ohledně Vámi zmiňovaných témat.

Dodáváme, že pro Radu ČRo nejsou čísla poslechovosti tím klíčovým ‒ záleží nám především na kvalitě vysílání. Poukázání Ing. Dittricha na počty herců mezi nynějšími moderátory Dvojky pro většinu radních není „vyřešením“ Vámi zmiňovaného problému. Příslušné části Vaší stížnosti není těžké porozumět tak, že Vám záleží na tom, aby se moderátoři vyjadřovali kultivovanou češtinou a aby vysílaní nebylo obsahově plytké. Radní proto připomněli vedení ČRo svou starší žádost, aby ve stanoviscích k posluchačským stížnostem „nechytalo pisatele za slovo“ a zabývalo se smyslem podnětů, které mu k vyjádření zasílá Rada Českého rozhlasu.

Vážená paní Svobodová, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Posluchačka si stěžovala na množství sloganů, které na ČRo Dvojka zaznívají. Výtkami se vedení ČRo zabývá, stejně tak jako se zabýváme a bereme v potaz názory dalších desítek a stovek posluchačů, které k nám přicházejí.
Ve vysílání ČRo Dvojka je více než půl roku častěji obsažena tzv. identifikace. A to buď formou sloganu „Český rozhlas Dvojka – spolu je nám hezky“ anebo jen prostým konstatováním „Český rozhlas Dvojka“ či jen konstatováním „Posloucháte Dvojku“.
Posluchačům, kteří tráví u radia celý den, může počet těchto „identifikací“ připadat nevhodně velký. Ale většina posluchačů u rádia tak dlouhý čas netráví, anebo máme také tisíce tzv. nepravidelných posluchačů. A všem těm jsou tyto identifikace určeny. A důkazem, že jsme udělali krok správným směrem je, že přibývá počet těch, kteří Dvojku poslouchají. A to nás samozřejmě mimořádně těší.
S názorem paní Svobodové na moderátory Dvojky nelze souhlasit. Není pravda, že ti skvělí byli nahrazeni herci a herečkami. Tři naši moderátoři opravdu odešli: Pavel Kudrna se stal ředitelem Českého rozhlasu Hradec Králové, Jiří Kokmotos vedoucím programu v Českém rozhase Brno a Eva Kvasničková je na mateřské dovolené. Ale ostatní zůstali: Jiří Holoubek, Jan Rosák, Marie Retková, Stanislava Lekešová, Martina Kociánová, Daniela Brůhová, Václav Žmolík, František Novotný, Václav Větvička, Světla Magni, Jitka Lukešová, Monika Brindzáková, Roman Víšek. A přišli noví – a nikdo z nich není herec: Jan Kovařík, Tereza Stýblová, Jolana Voldánová, Elen Černá. Snad jen Dalibor Gondík – ale ten je spíš moderátor než herec. Ale máte pravdu – dva herce jako moderátory máme: Luďka Munzara v pořadu Okouzlení slovem a Terezu Kostkovou v pořadu 12 ve 12.
Ke stížnosti paní Svobodové ohledně K. Gotta, kdy píše, že nás nemusí obšťastňovat v sobotu i v neděli si dovolím poznamenat, že vnímání hudební složky ve vysílání je samozřejmě velmi individuální a hledat většinovou shodu je velmi složité. A právě u K. Gotta jsme před lety naopak musely reprízu jeho pořadu zařadit do vysílání, právě na základě četných žádostí posluchačů.

Ing. Miroslav Dittrich
šéfredaktor Český rozhlas Dvojka

autor: kob
Spustit audio