Stížnost posluchačky M. Kalendové na prokládání mluveného slova hudbou v pořadu Host do domu (květen 2015)

27. květen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 5. 2015

Text stížnosti

Dobrý den,
jsem relativně spokojeným posluchačem Českého rozhlasu + pravidelným čtenářem časopisu Rozhlas. Chci se přidat k posluchačům, kteří si stěžují stále na totéž:
Poslouchám velmi zajímavý pořad s hostem (MUDr. Hnízdil). Lidé posílají dotazy a paní redaktorka říká: "Dotazů nám přichází opravdu hodně, určitě je nestihneme všechny zodpovědět." PROČ TEDY OKAMŽITĚ PO TÉTO VĚTĚ PŘICHÁZÍ BANÁLNÍ PÍSEŇ, KTEROU MOHU SLYŠET NA KTERÉKOLI KOMERČNÍ STANICI, NEBO NA TÉTO STANICI JINDY?
Vysvětlení, které občas čtu, že i host si potřebuje odpočinout neberu - vysokoškolský profesor mluví 90 minut, učitel na základní škole 3/4 hodiny. Je 11.50 a rozhovor s hostem byl ukončen - hraje se opět nějaká písnička. Kolik času tedy pan Hnizdil mluvil? Mezi 11.05 a 11.50 pouze 45 minut, z toho 50% zabraly písničky - 25 minut. Přitom jsme mohli poslouchat tohoto zajímavého člověka 55 minut, 30 jsme tedy ztratili.
Je to velká škoda a velký nešvar. Tento názor sdílí hodně posluchačů, ale vedení rozhlasu je vždy odbude nějakými prázdnými větami.
Ing. Marie Kalendová

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Kalendová,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Vaši stížnost z 9. 4. 2015.

Děkujeme Vám za kultivované upozornění na problematiku, kterou pokládáme za závažnou ‒ zda se některé části programu Dvojky příliš nepřibližují přístupu většiny komerčních rozhlasových stanic a nepodceňují tak posluchačské návyky a nároky části posluchačů Dvojky.
Pokud by se dále množily stížnosti, jako je ta Vaše, je možné, že by Rada ČRo zadala nezávislou odbornou analýzu vybraných aspektů vysílání Dvojky.
K tématu hudební stránky Dvojky a Radiožurnálu Rada ČRo uspořádala dne 1. 12. 2011 veřejný seminář, kde spolu diskutovali odborníci, hudební publicisté a zástupci ČRo. Videozáznam té veřejné debaty je dostupný na internetových stránkách Českého rozhlasu − http://www.rozhlas.cz/rada/seminare/_zprava/videozaznam-seminare-rady-cro-k-hudbe-na-stanicich-radiozurnal-a-dvojka--984174

Věříme, že Vás ta diskuse zaujme, i když tehdy nakonec byla řeč především o hudební stránce Radiožurnálu.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 27. května 2015.

Vážená paní Kalendová, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Rozdělit vysílací čas na hudbu a slovo v rozhlasovém vysílání je jeden z nejobtížnějších úkolů všech tvůrců programu. Český rozhlas Dvojka má posluchače, kteří ve svých preferencích dlouhodobě dávají najevo, že chtějí hudbu a slovo v poměru cca 50:50. ČRo Dvojka se jim v tomto směru snaží vyhovět. Samozřejmě, že Dvojka má pořady, které jsou zcela bez hudby (třeba „Jak to vidí“ od 8.30 nebo „Jak to vidíte“ od 16.30, dokumenty a jiné pořady od 18.30, atd.) a na druhou stranu i pořady zcela hudební, ve kterých slovo jen doplňuje vybrané písňové skladby. Ve všední den, v čase od 9.00 do 16.30, resp. do 18.30, je poslech rádia u většiny posluchačů spíše kulisový a ti pak preferují formát, ve kterém se střídá hudba se slovem. Pořad Host do domu s hostem MUDr. Hnízdilem, o kterém posluchačka píše, je vysílán v rámci dopoledního magazínu Dopoledne s Dvojkou, a proto obsahoval hudbu. Vnímání hudební složky ve vysílání je samozřejmě velmi individuální a hledat většinovou shodu je velmi složité. Rozhodně jedním z hlavních kritérií je hledání optimální vyváženosti.

Miroslav Dittrich
Šéfredaktor ČRo Dvojka

autor: kob
Spustit audio