Stížnost posluchačky J. Kvasničkové na změny v programu ČRo České Budějovice (duben 2015)

29. duben 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 4. 2015

Text emailové stížnosti

PŘEJI VÁM VŠEM DOBRÝ DEN.

Již skoro rok a půl čekám u budějckého rádia, kdy se přestane točit ten kolotoč s trapnými novými pořady
(Česko - země neznámá, Humoriáda,Hvězdné návraty a pod.), cizojazyčnými písničkami v proudovém vysílání
pro "STŘEDNÍ A STARŠÍ GENERACI POSLUCHAČŮ", pitomými novými znělkami ( M.P.), upoutávkami s novými,
jistě draze pořízenými hlasy na... PÍSNIČKY, KTERÉ SI ZAZPÍVÁTE... a podobně.
Já se divím, že tohle všechno si necháte líbit. Co se to stalo s naším, kdysi nejposlouchanějším budějovickým
vysíláním?!! ČRo Č.B. SI VŽDYCKY A NA VŠE VYSTAČIL SE SVÝMI KMENOVÝMI ZAMĚSTNANCI !!! Proč tomu
tak není i nadále ? Že byste na to nestačili ? Tomu nemohu věřit ! Nebo si Praha nasadila ředitele, který sedí jednou
p..... na dvou židlích a vše, co přijde shora, uskuteční bez ohledu na to, jak jsou spokojeni dlouholetí posluchači?
Zůstaly nám sice krásné a dlouhodobě oblíbené hudební pořady, dechovka, přibyly nádherné Zelené světy, nový a stále
hezký Vltavín... Ale v porovnánís těmi negativy to není mnoho.
Píšu vám v množném čísle, nejen za sebe. Jsem V R B O U desítek nespokojených posluchačů, a tak jsem
se rozhodla vám napsat i za ně. Nemyslete si, že např. Melodie podvečera jsou pro posluchače zajímavé podle toho,
kdo je vysílá. To vůbec ne, i když Ivanka Šimánková má vždycky "narváno", svátek - nesvátek. Je to dopředu nevhodně
vybranými písničkami, které nejsou z budějckého hudebního archivu a mnohdy je trapné poslat je našim milým jako dárek.
Moc vás jednoho každého prosím o odpověď, jak se na tohle vše díváte vy. Jestli my, dlouholetí a věrní posluchači
můžeme doufat, že se nám naše - vaše rádio bude zase líbit a stane se znovu našim nepostradatelným, milým společníkem.
Prodlužte třeba hudební pořady, vraťte nám Halo písničky, buďte Č E Š I .....

Srdečně vás zdravím a děkuji za odpověď.
Jana Kvasničková

Email adresovaný Janu Mengerovi, náměstkovi generálního ředitele pro regionální vysílání

Vážený pane Mengere,

obracím se na Vás, náměstka GŘ pro regionální vysílání, s prosbou o vyjádření, zda
má člověk, který řádně platí mnoho let koncesionářské poplatky, právo vyjádřit svou nespokojenost
se změnami v programu ČRo České Budějovice a dožadovat se návratu k dlouholetým tradicím,
které znamenaly vysokou i nejvyšší poslechovost v rámci regionálních stanic.
Níže přeposílám dopis moderátorům, režisérovi a řediteli českobudějovického rádia,
abych nemusela psát znovu to samé Vám. Jsem dlouholetou posluchačkou této jedinečné
stanice, jejíž vysílání se obsahově natolik zhoršilo novotami z Prahy, že značně snížilo i její
poslechovost. Proč nám tohle děláte, když k tomu nemáte důvod a nikdo se vás o to neprosil ?!!
Pročítám si stránky Rady ČRo, poslouchám záznamy z jednání Rady, která má na starost kontrolu
média, financovaného z rozhlasových poplatků. Ale moudrá z toho nejsem. Jak můžete řešit možnost
pouze jednoho hudebního dramaturga pro všechny regionální stanice (r.2012) ? Kde je potom úroveň
takového vysílání. To by mohl možná a jedině náš pan hudební redaktor Jiří Kasal se svými zkušenostmi
a schopnostmi. Ještě že jste nám nesebrali pravidelné pořady našich hudebních mágů. Co vím
od mnoha a mnoha posluchačů, asi by jsme stávkovali. Proč nám berete NÁŠ BUDĚJCKÝ ROZHLAS,
který mnohdy byl a zatím ještě je jediným naším celodenním společníkem. Věřím, že se nad tímto
problémem střední a starší jihočeské generace zamyslíte a uděláte vše proto, abychom byli zase
spokojeni. Problém výše odměny generálnímu řediteli za loňské druhé pololetí máte v Radě vyřešen,
tak se pokuste vyřešit i ten náš...

S POZDRAVEM JANA KVASNIČKOVÁ

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Kvasničková,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 2. března 2015.
Rada ČRo si k ní vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření.
Vypracoval je Jan Menger, náměstek generálního ředitele ČRo pro regionální vysílání.

Ostatně byl spoluadresátem Vašeho psaní (v této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že se Radě ČRo snáze reaguje na podněty, jejichž je rada jediným adresátem).
Rada Českého rozhlasu zmíněné vyjádření J. Mengera vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 29. dubna 2015. Text připojujeme v příloze.
Pokud by se množily stížnosti, jako je ta Vaše, je možné, že by Rada ČRo zadala nezávislou odbornou analýzu vybraných aspektů regionálního vysílání Českého rozhlasu.

Vážená paní Kvasničková, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

V úvodu bych rád zmínil několik faktů, ze kterých jsme s vedením českobudějovického studia při plánování a následné realizaci změn vycházeli. V průběhu mnoha minulých let byl program Českého rozhlasu České Budějovice doslova zakonzervován. A to i přes fakt, že se prostředí kolem nás značně proměnilo jak ve společnosti, tak i v mediální sféře a v té rozhlasové obzvlášť. Během poměrně krátké doby došlo k velmi výrazné změně zájmů, nároků, preferencí a také životního stylu v podstatě u většiny věkových skupin naší populace. Studio v Českých Budějovicích nedokázalo na tyto společenské jevy dostatečně pružně programově zareagovat. Tato stagnace a nečinnost se pak negativně projevila na citelném úbytku posluchačů, jejichž počet od konce roku 2011 klesl v denním poslechu až o třetinu. Není tedy pravdou, jak posluchačka uvádí, že tradiční vysílání znamenalo vysokou poslechovost. V posledních letech tomu bylo bohužel právě naopak, kdy tento zakonzervovaný stav a neschopnost změny donutil značnou část posluchačů odladit a Český rozhlas České Budějovice zejména v denní poslechovosti neustále a dlouhodobě padal.

Nutno přiznat, že s tímto problémem se ve větší či menší míře potýkala většina regionálních stanic Českého rozhlasu. Proto byla již v roce 2013 vypracována obsáhlá koncepce s názvem „Regiony 2014“, která si dala za cíl zlepšit vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu tak, aby více odpovídalo nárokům a požadavkům jeho posluchačů a přinášelo jim kromě zábavy a kvalitní hudby také aktuální, zajímavé a užitečné informace (regionální zprávy a publicistika, servisní poradny, místopisné pořady atd.). Tento projekt byl dopředu pečlivě připravován a stojí na velmi pevných základech vycházejících mj. z obsáhlých výzkumů mezi současnými i potenciálními posluchači regionálních stanic Českého rozhlasu. Veškeré změny tedy vycházely z toho, co sami posluchači preferují a očekávají, samozřejmě při respektování poslání média veřejné služby. O tom, že provedené změny byly krokem správným směrem, svědčí mj. také fakt, že se po několika letech soustavného úbytku posluchačů Českého rozhlasu České Budějovice podařilo dle aktuálních výsledků poslechovosti tento propad zastavit a posluchači začínají opět přibývat. Musím tedy odmítnout tvrzení paní Kvasničkové, že „novotami z Prahy“, jak nazývá nové síťové pořady, na kterých se mj. podílejí i redaktoři z Českých Budějovic, se značně snížila poslechovost stanice.
Zde si dovolím ještě poznámku k zvolání paní posluchačky, které zní: „Proč nám berete náš budějcký rozhlas“. Také toto musím zcela odmítnout, protože Český rozhlas České Budějovice vysílá denně v čase od 5:00 do 19:00 hod. 12 hodin naprosto samostatně a do svého programu implementoval pouze dva hodinové síťové pořady, které byly navíc do vysílání nasazeny v časech, kdy byla poslechovost všech regionálních stanic Českého rozhlasu problémová.

Paní Kvasničková se ve svém dopise také dotkla hudební dramaturgie. Zde musím poznamenat, že na hudebním programování (výběru hudby) sítě regionálních stanic nepracuje jen jeden hudební dramaturg, jak posluchačka uvádí, ale rovnou tři, což je zcela dostačující počet, přičemž tito dramaturgové navíc úzce kooperují s jednotlivými hudebními redaktory v regionech.

Aktuálně probíhají v programu Českého rozhlasu České Budějovice ještě drobné dílčí změny. Vedení českobudějovického studia se snaží aktualizovat, inovovat a zpestřovat každodenní vysílání této stanice tak, aby lépe vyhovovalo většině věrných tradičních posluchačů a samozřejmě zároveň přilákalo k vysílání i posluchače nové. Bohužel nelze vždy a ve všem vyhovět často různorodým a někdy i protichůdným přáním všech posluchačů, byť se samozřejmě snažíme o jejich maximální spokojenost.

Jan Menger
náměstek generálního ředitele ČRo pro regionální vysílání

autor: kob
Spustit audio