Stížnost posluchačky Ing. Dagmar Richterové ohledně objektivity ve zpravodajství a úlohy veřejnoprávnosti (prosinec 2014)

17. prosinec 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 17. 12. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vedení České televize a Českého rozhlasu

již delší dobu jsem přesvědčená,že Vaše media a většina Vašich pracovníků neplní úlohu veřejněprávních státních médií.
Důvodem je zjevná neobjektivita. Jako příklad uvedu paní Sedláčkovou na Radiožurnálu,která vedla rozhovory zjevně ve prospěch cirkevních restitucí,se kterými většina národa nesouhlasí, dále např.obdivné řeči pána Nováčka o Kalouskovi,jak to má v hlavě geniálně srovnané (podle mne jen pro sebe,ne pro český národ),atd.

Nemohu pochopit,jak můžete dávat stále obrovský mediální prostor v televizi i v rozhlase lidem typu pána Kalouska a pod.,kterým to voliči konečně "spočítali" v posledních volbách,ale pán Kalousek může svá moudra do éteru prohlašovat dál!! A to v mnohem větší míře, než je věnováno jeho politickým protivníkům.

Proč nedáváte stejný prostor ostatním politikům? Zejména pak dle mého názoru nemají stejný, resp. odpovídající prostor pan Babiš, premiér Sobotka a pod. (se kterými také ve všem nemusím souhlasit, ale jejich názor bych si ráda poslechla)...

Proč novináři více ńepomáhají více v odhalovaní korupčních kauz, zamezování rozkrádaní státu i při cirkevních restitucích? Proč není v ČT víc podobných programů typu "Reportéři"? Myslím si ,že Vaši reportéři i novináři, až na pár světlých výjimek, neplní to,co od nich a od Vás naše společnost a zákon očekává. Čeho se bojíte?

Přála bych si,aby jste se konečně přidali na stranu těch politiků,kterým nejde o osobní prospěch,ale o prospěch českých lidí a českého státu.Dočkáme se toho?

Zdraví Vás
Ing.Dagmar Richterová

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní inženýrko,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 20. října 2014.

Sdílíme Váš názor na důležitost investigativní žurnalistiky. Podle všeho i v reakci na dotazy ze strany Rady ČRo se Český rozhlas od počátku tohoto roku znovu začal věnovat i tomuto druhu novinařiny.

Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat další nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Je možné, že takto necháme posoudit právě témata a novinářské žánry, u jejichž současného zpracování nacházíte nedostatky.
Rada ČRo analýzy, které prostřednictvím Českého rozhlasu zadala, průběžně zveřejňuje na svých internetových stránkách, viz jejich část „Tiskové zprávy“ zde: http://www.rozhlas.cz/rada/portal

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Mgr. Tomáš Pancíř, ředitel Centra zpravodajství ČRo.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 17. prosince 2014. Text připojujeme v příloze.

Rada ČRo se bude i v budoucnu zajímat o to, nakolik jsou interní analýzy ČRo, na které odkazuje ve svém vyjádření T. Pancíř, relevantní.

Vážená paní inženýrko, děkujeme Vám za Váš zájem o kvalitu vysílání Českého rozhlasu. Naše reakce na Váš podnět by mohla být detailnější, pokud byste přesně identifikovala pořady (jméno pořadu, datum a čas vysílání, popřípadě i stopáž sporné pasáže), kde jste shledala nedostatky. Jak jistě víte, mnoho relací je volně dostupných na internetových stránkách ČRo (http://hledani.rozhlas.cz/iradio/ ).

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vážená paní Richterová,

děkuji Vám za Váš kritický podnět. Věřte, že se opravdu snažíme plnit v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky to, co nám ukládá zákon i kodex Českého rozhlasu. V této souvislosti považuji za důležité, že Český rozhlas není státním médiem, ale je médiem veřejné služby.

Pokud jde o jednotlivé záležitosti, které zmiňujete, je těžké u nich konkrétně argumentovat, když neuvádíte konkrétní pořady nebo výstupy. Vzhledem k rozsahu vysílání není fyzicky možné, aby měl kdokoliv jako jednotlivec nastudované všechny pořady a všechna vyjádření kolegů Sedláčkové nebo Nováčka. Pokud pošlete konkrétní údaje, kdy byl podle Vašeho názoru rozhovor veden neobjektivně nebo která konkrétní vyjádření kolegy Nováčka považujete za taková, že jsou v rozporu s úlohou média veřejné služby, rád si je poslechnu a dám Vám vědět konkrétní názor. Takto obecně, jak píšete, jsem přesvědčen, že musíme mapovat průběh církevních restitucí (neboť byly schváleny parlamentem) i v situaci, kdy s nimi velká část veřejnosti nesouhlasí. A rozhodně si dovedu představit, že si komentátor dovolí ve vysílání vyslovit svůj názor, že některý politik postupuje strategicky a konzistentně (tedy „má to v hlavě srovnané“). Což v mém chápání rozhodně není totožné s tím, že by činil dobro pro celou republiku. Ale pro skutečně relevantní posouzení by opravdu bylo potřeba poslechnout si záznam onoho konkrétního pořadu.

Pokud jde o zastoupení politiků, Český rozhlas si už delší dobu monitoruje a analyzuje, kdo se v jaké míře ve vysílání objevuje. A faktem je, že tím dlouhodobě nejčastěji hovořícím politikem ve vysílání Českého rozhlasu je pan premiér Bohuslav Sobotka. Spolu s ním jsou opakovaně na předních místech další členové vlády, včetně nominantů hnutí ANO a pana ministra Andreje Babiše samotného. Pravidelně až za nimi se v žebříčcích objevuje pan Miroslav Kalousek. Samozřejmě registrujeme výsledky voleb, a to i výsledky TOP 09. Tato strana ale stále zůstává významnou opoziční parlamentní stranou. A jako takovou jí musí vnímat i médium veřejné služby, bez ohledu na osobní politické preference editorů nebo redaktorů jednotlivých pořadů. Úlohou Českého rozhlasu je dát slovo jak vládním představitelům, tak opozici.

Věřte, že je naší snahou odhalovat nepravosti, včetně korupčních kauz. I proto v letošním roce zahájil Český rozhlas spolupráci s Jankem Kroupou a snažíme se posilovat vlastní investigativní agendu i v rámci redakcí Centra zpravodajství. A věřte, že se ničeho a nikoho nebojíme – na druhé straně ale chceme, aby všechny informace byly před odvysíláním náležitě ověřené.

Pokud jde o Váš poslední odstavec, tam Vás asi zklamu. Český rozhlas se z principu nesmí přidávat na stranu žádných politiků. Jen tak může plnit své poslání, tedy poslání média veřejné služby. Jen tak může informovat objektivně a nezávisle. Tím spíš, že názor (i ten většinový) na to, kteří politici jednají ve prospěch lidí a státu, se může v průběhu času dost dramaticky proměňovat.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio