Stížnost posluchačky I. Tothové ohledně folklorní hudby vysílané v ČRo (červen 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 6. 2019.

Text stížnosti

Vážená Rado ČRo, Podávám stížnost na porušení Kodexu ČRo, konkrétně porušení poslání ČRo uvedené v Preambuli pod písmenem i) : „ČRo aktivně přispívá k lepšímu poznání, pochopení a šíření národního, evropského a světového kulturního dění a dědictví.“ Považuji za porušení Kodexu, zrušení pořadu pod příznačným názvem Folklor žije, který běžel na Dvojce pouze od 3/2017 do 3/2019. A poslední pořad Folklorní notování v rozsahu 26 minut věnovaný folkloru na celostátní stanici Dvojka byl nově přesunut na regionální stanice. Folklór podle mého názoru patří i na celostátní stanici Oslovila jsem p. Ombudsmana, který mi odpověděl, že: „pořad Folklorní notování převzala od Dvojky síť čtrnácti regionálních stanic Českého rozhlasu. Posluchači si jej mohou naladit každou sobotu v 19.05 na kterékoli regionální stanici Českého rozhlasu. V této souvislosti je dobré připomenout, že počet posluchačů sítě regionálních stanic je zhruba dvojnásobný ve srovnání s Dvojkou, pořad tedy bude mít více posluchačů než doposud.“ Na jednání Rady 24.4.19 g.ředitel uvedl, že je otázkou do budoucna do jaké míry by měla být regionální tvorba spíš dělána primárně pro celostátní stanice s cílem představit regionální tvorbu. U Folkloru to jde opačným směrem a tento špatný matematický přístup je zdánlivě v pořádku, ale jaký to má skutečný dosah? Potká to ty, kteří to chtěli potkat, ale ČRo rezignuje na aktivní nabídku, kdy posluchač celostátní stanice uslyší, co nezná, ale znát by mohl a měl. Rada ČRo, která dohlíží na naplňování zásad Kodexu, by mohla vydat určité doporučení týkající se programové nabídky ohledně Folkloru na ČRo ve smyslu §8 odst. g) zákona o ČRo. Na regionální stanici je folklor samozřejmostí, ale na celostátní stanici by prostě neměl chybět. Zvlášť s přihlédnutí k tomu, co za nabídku hudby dnes na Dvojce je a co může být na jakékoliv soukromé stanici. Speciální hudební pořady jsou stále stejný popík cca 670 minut týdně a ani minuta věnovaná národnímu bohatství… Kritérií výběru hudby na stanicích ČRo se budete zaobírat na veřejné schůzi dne 26. 6. 2019. Předpokládám, že Folklor je též hudba. Šlo by při této příležitosti iniciovat debatu s lidmi, kteří pro ČRo folklorní pořady připravují nebo připravovali? Jde také o náležité využívání archivních fondů, dokud jsou lidé, kteří jejich obsah znají. Zvuková paměť národa, která je uchována v archivu ČRo by měla být co nejvíce zpřístupněna. Zatím mám obavu, že je jednání Rady cíleno na Playlisty a debatu, zda ten POPÍK, který se zde výhradně hraje, má být „víc česky nebo anglicky“. Debata by se mohla vést i o přiměřeném vysílání folklorní a lidové tvorby na Radiu Junior, aby mohly děti tuto část naší kultury poznat. Předpokládám, že existují v archivu ČRo nahrávky dětských souborů lidových písně, kterých jsou jen Moravě prý desítky. Lidová muzika může formovat další generace, nadneseně řečeno budovat národní hrdost a úctu k předkům a vlastní zemi. Hledala jsem na iradiu Folklor a musím pochválit Vltavu, kterou si spojujeme s klasickou hudbou. Ale má skvělý pořad VIZITKU, kde tady pozvaní hosté osobně vybírají hudbu. Posluchač může slyšet pro něj neznámou a objevnou muziku. V poslední době byli pozváni lidé, kteří se folkloru aktivně věnují – Anežka Konečná, Jiří Plocek, Jitka Šuranská nebo Radka Baboráková. Po poslechu těchto skvělých lidí, si myslím, že prostor pro poznání Folkloru by měl být pro posluchače nabídnut v nejširším možném rozhlasovém čase. Myslím, že Radě nebo alespoň některým členům Rady bude jasné, že nebude-li se hrát nějaký žánr, vytratí se, nikomu nebude scházet, neboť o něm nebude vědět. A to by se právě Folkloru stát nemělo. Doufám, že se budete mé stížnosti věnovat s tím, že současná praxe programového vedení ČRo není správná a proto není třeba se na jejich obhajobu ptát. Jejich odpověď by nebyla jiná, než odpověď Ombudsmana, že folklorní pořady jsou na regionech, ale to dle mého není plnění Kodexu. Děkuji. Ivana Tothová

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Tothová,

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za zájem o obsah vysílání tohoto veřejnoprávního elektronického média i za podnět, sdělující obavu o podíl lidové hudby na některé z jeho stanic.

Dovolte, abych Vám v této souvislosti sdělil, že jsme si na vedení Českého rozhlasu vyžádali obsáhlou prezentaci o jeho hudebním vysílání jako celku s přihlédnutím k jednotlivým specifikám. Tato prezentace proběhne na veřejném zasedání Rady ČRo dne 26. 6. 2019 a následně bude zveřejněna na našich webových stránkách.

Věřím, že na většinu Vašich otázek v ní najdete uspokojivou odpověď.

S úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu