Stížnost posluchačky H. Kempfové ohledně statistik o coronaviru v pořadu Magazín Leonardo (prosinec 2021)

15. prosinec 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 15. 12. 2021.

Text stížnosti

Český rozhlas Plus, Magazín Leonardo, 7/11/2021, 12.33 "Je to bohužel standardní konstatování, počet nakažených covidem u nás roste, tento týden přesáhl 9000, v Německu pro srovnání je to 37 000. V optice počtu obyvatel je to jako bychom měli přes 70 000 nakažených." ČRoPlus prezentuje situaci v ČR jako zhruba osmkrát lepší než v Německu, při správném propočtu je však ve skutečnosti zhruba dvakrát horší. Aby byl počet nakažených u nás podobný jako v Německu, musel by být kolem 4000. ČRo Plus tedy posuzuje v porovnání s Německem situaci v ČR šestnáctkrát příznivěji, než ve skutečnosti je. Mylné informace tak do očí bijící jsou zarážející tím spíše, že jsou prezentovány v pořadu věnovaném vědě. Takový lapsus nelze omluvit omylem, jde o nehorázné nepochopení elementárních principů aritmetiky.

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Kempfová,

děkujeme za Váš podnět. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, poskytl ho šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata. Jeho znění najdete v příloze naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu uznává, že prezentace srovnání počtu nakažených koronavirem v Německu a České republice byla matoucí a krkolomná. Což ve svém vyjádření uznává i šéfredaktor Petr Šabata.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

děkujeme za reakci na pořad Magazín Leonardo Českého rozhlasu Plus vysílaný 7. 11. V pasáži, kterou kritizujete, porovnává autor počty nakažených v Česku a Německu (den s údaji 9000 a 37 000). Ve větách, které citujete, sleduje tento přepočet: 9000 násobí 8 (zhruba tolikrát je větší počet obyvatel Německa ve srovnání s Českem), vychází mu údaj „přes 70 tisíc“, což je ve srovnání s Německem (oněch 37 000) pro Česko bilance zhruba dvakrát horší. Přesně jak píšete Vy.

Takže nejde ani o mylné informace (pro jasnost měl autor přece jen zmínit, kolikrát více obyvatel má Německo, tedy čím co násobí), ani o nepochopení principů aritmetiky.

Nicméně upozorníme autory a editory, že u podobných porovnání musí být formulace natolik jasné, aby neumožňovaly ani teoreticky jiný než správný výklad.

S podzravem

Petr Šabata
šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio