Stížnost posluchačky D. Richterové ohledně moderace M. Bastlové pořadu 20 minut Radiožurnálu dne 23. 8. 2018 (říjen 2018)

31. říjen 2018

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 10. 2018

Text stížnosti

Vážení,
znovu si stěžuji na Vaše komentátory a redaktory.Jsou neobjektivní,nedemokratičtí.
Konkrétně opět Marie Baslová-dnes v 17.O5 měla dnes ve 20- ti minutách pozvaného předsedu Parlamentu,ale ani v pořadu nemusel být,protože mu pani Baslová nedovolila dokončit větu,neustále mu nevychovaně a nedemokraticky skákala do řeči,ale tak to dělá vždy,když má pozvaného hosta ,který je v jiné politické straně,než které pani Balová zřejmě fandí.
Pani Baslová a další zaměstnanci Vašeho rozhlasu by měli být nestraničtí,nejste komerční rozhlas,jste placeni z daní všech daňových poplatníků,proto by jste měli vystupovat nezaujatě,vést rozhovor y s pozvanými objektivně,aby jsme se dozvěděli názory pozvaných a ne
názory Vašich redaktorů,dnes .pani Baslové .Myslím si,že pani Baslová nemá co dělat ve veřejneprávních médiích.

Ing Richterová Dagmar

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní inženýrko,

děkuji Vám za Váš podnět, který jsme předali vedení Českého rozhlasu k vyjádření, jež připojujeme.

Rada Českého rozhlasu se s ním v zásadě ztotožňuje s dodatkem, že ve vysílání média veřejné služby je – co se politické publicistiky týká – možno v zásadě rozlišovat čtyři žánry. Zprávy jako takové, které musí být věcné a neutrální. To samé platí o informacích, nabízených průběžně v rámci kontinuálního či, chcete-li, proudového vysílání. Pak jsou zde komentáře, kde má autor právo (ba povinnost) sdělit svůj názor. A nakonec rozhovory, ve kterých lze očekávat, že zpovídající bude jakousi protiváhou zpovídaného, bude mu oponovat atp. Je přirozeně věcí míry, jak to kdo z redaktorů zvládá a jak to komu z posluchačů vyhovuje. Nelze také taxativně stanovit, kdy a jak má být zpovídaný přerušován doplňujícími dotazy.

Věřím, vážená paní inženýrko, že náš výklad přijmete a budete jednotlivé výkony redaktorů a moderátorů posuzovat v celkovém kontextu vysílání Českého rozhlasu, které o objektivitu a vyváženost usiluje.

S pozdravem,

Jiří Vejvoda
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

v úvodu stížnosti píšete, že komentátoři a redaktoři Českého rozhlasu jsou nedemokratičtí a neobjektivní. Při vší úctě, nemůžu tento paušalizující odsudek přijmout. Komentátoři můžou být subjektivní, to se od tohoto žánru vlastně i očekává, protože komentář vyjadřuje názor autora. Český rozhlas velmi dbá na to, aby přinášel pestré názorové spektrum. I proto jsme od záři rozšířili na Českém rozhlasu Plus oblíbený pořad Názory a argumenty a přivedli k mikrofonu několik nových komentátorek a komentátorů. Na druhé straně jsou redaktoři, ti mají za úkol přinášet a zpracovávat informace nezaujatě – a to dělají.

Ke kolegyni Bastlové si dovolím uvést, že má svůj styl moderování, který je ofenzivní. Vzhledem k tomu, že zejména vysoce postavené politiky připravují na rozhovory i týmy poradců je v pořádku, když jim moderátor klade důrazné otázky, trvá na jejich zodpovězení, občas skočí do řeči. V těchto případech novinář nedává prostor, ale ptá se. To byl případ i Vámi kritizovaného rozhovoru. Při pravidelném hodnocení jsme o něm s M. Bastlovou mluvili. Měl jsem k vedení interview jednu připomínku, tu jsem moderátorce sdělil. Netýkala se však skákání do řeči.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Spustit audio