Stížnost posluchačky D. Křivánkové ohledně rozhovoru V. Kroce s Václavem Klausem 2. 6. 2021 (červenec 2021)

14. červenec 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 14. 7. 2021.

Text stížnosti

Vážení členové Rady,

podávám stížnost na průběh pořadu 20 minut Radiožurnálu dne 2. června s Václavem Klausem. Tento pořad sleduji pravidelně, protože mi umožňuje poslechnout si názory účastníků aktuálního dění přímo, bez dalšího zprostředkovatele a dlouhodobě jsem s jeho náplní i prací moderátorů spokojená. Od rozhovoru s Václavem Klausem jsem očekávala, že se dozvím, jakými fakty podporuje svoje stanovisko, že článek pana Valáška z aktuálně.cz je nepravdivý. Bohužel, faktických údajů v tomto rozhovoru moc nezaznělo, místo toho byl plný emocí Václava Klause. Vzhledem k tomu, že obsah rozhovoru byl předem znám, nemohu než konstatovat, že Václav Klaus přišel naprosto nepřipraven. Nemohl očekávat, že zmiňovaný článek nebude citován a že bude odpovídat pouze na otázky, které bude pokládat za vhodné. Mohl si předem připravit svoje argumenty a vysvětlit posluchačům, v čem se jeho pohled liší, tuto šanci ale promarnil. Stížnost ale směřuje k faktu, že rozhovor nebyl přerušen už předtím, než Václav Klaus odešel. Pokud host v přímém přenosu opakovaně uráží moderátora a chová se k němu arogantně, měl by na to být upozorněn a pokud nepřestane, rozhovor by měl končit. Naprosto chápu, že pro moderátora je těžké bránit sám sebe, přesto ale musí existovat způsob, jak takovou situaci řešit. Je to určitě v zájmu Českého rozhlasu i posluchačů.

S pozdravem, Dana Křivánková


Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Křivánková,

Rada Českého rozhlasu Vám děkuje za podnět, jeho obsahem se detailně zabývala. Stížnost na toto téma zaslal i prezident Václav Klaus. Radní o stanovisko požádali i vedení Českého rozhlasu. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu se s ním částečně ztotožňuje. Především odmítáme přehnaně ostrý verbální útok Václava Klause směrem k moderátorovi pořadu Vladimíru Krocovi. Podle našeho názoru by se spory měly řešit jiným způsobem.

Oproti stanovisku vedení Českého rozhlasu má Rada Českého rozhlasu odlišný pohled na samotné téma takzvaného ruského dluhu a jeho uchopení ze strany Českého rozhlasu. Na veřejné schůzi 16. června 2021 někteří radní vyjádřili v tomto směru pochybnosti týkající se práce Českého rozhlasu se zdroji informací.

Český rozhlas ve svém vysílání často zmiňuje téma zavádějících informací v mediálním éteru. Považujeme proto za nešťastné, když se pak slepě stane jejich obětí. I prostřednictvím této odpovědi vyzýváme vedení Českého rozhlasu, aby u zaměstnanců Českého rozhlasu apelovali na pečlivější práci se zdroji informací, jejich ověřování a analyzování.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Příloha k vyjádření

Spustit audio