Stížnost posluchačky B. Gillíkové ohledně rozhlasového poplatku a pokuty (březen 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 3. 2018

Text stížnosti

Vážená rado,

obracím se na Vás s prosbou o radu. Koncem měsíce června obdržela naše firma KI-MODE s r.o. informaci Českého rozhlasu výzvu k přihlášení a placení rozhlasového poplatku na základě toho, že jsme odběrateli elektřiny. Abych byla upřímná, tak jsem si myslela, že si dělá někdo z nás srandu a že se jedná o podvodnou zprávu. S ohledem na to, že jsem v té době podnikala kroky k ukončení firmy a žádné rádio jsme neměli, nevěnovala jsem tomu pozornost. Na přelomu měsíce srpna a září jsme práci skutečně ukončili, ukončili nájemní smlouvu a to z důvodu ztráty cca 350 tis. Kč – konečné vyúčtování ještě nemáme, energie odhlásili . Firma se bude muset nějakým způsobem vypořádat se závazky vůči ČSSZ a VZP. Do této situace přišla obsílka, že jsme neodhlásili rozhlas a neplatíme , tudíž musíme zaplatit pokutu 5000 Kč.
Tak je údajně postavený zákon, že když odebírám elektřinu, mám zákonitě rádio a když se tomu nebráním, tak jako bonus dostanu pokutu. Neexistuje údajně žádná možnost pokutu neplatit. Pokud je tak opravdu postaven zákon, tak je to jednostranně výhodná záležitost pro rozhlas a zatím jsem se nesetkala s tím, že by nebyla možnost snížení tvrdosti zákona. Já jsem neporušila zákon tím, že bych používala ve firmě rádio. My jsme byly zřízeni za tím účelem, že jsme vyráběli, nikoli se bavili. Mám tomu rozumět tak, že jsme měli stroje na elektřinu, že jsme svítili... Pak mě měl informovat EON, že mě z odběru elektřiny vzniká nějaká povinnost.

Vzhledem k tomu, že si rozhlas stanovil lhůtu, prosím o radu a pomoc při řešení tohoto problému. Nejsme v situaci, kdy by nám bylo lhostejno, co máme platit.

předem děkuji

za firmu KI-MODE s.r.o.
Tyršova 1486
696 81 Bzenec

IČO 28334817

vyřizuje:

Blažena Gillíková

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Gillíková,

Rada Českého rozhlasu Vám děkuje za Váš podnět, o vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali příslušného zástupce vedení Českého rozhlasu. Poskytl ho ředitel Ekonomiky Martin Vojslavský a najdete ho v příloze této odpovědi.
Chtěli bychom Vás upozornit na skutečnost, že Rada Českého rozhlasu nemůže rozhodovat o zrušení závazků koncesionářů vůči Českému rozhlasu.

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo

Zasíláme vyjádření ČRo k žádosti paní Blaženy Gillíkové, zatupující společnost KI-MODE s.r.o.,
IČO: 28334817, Tyršova 1486, 69681 Bzenec ze dne 1. 2. 2018 adresované Radě Českého rozhlasu, týkající se předžalobní upomínky k úhradě pohledávky za rozhlasovými poplatky, která byla společnosti doručena dne 30. 1. 2018.

K výše uvedené žádosti sdělujeme, že Český rozhlas postupoval v souladu se zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Dne 20. 6. 2017 byla společnosti prostřednictvím datové schránky a v souladu
s § 3 odst. 4 Zákona odeslána Výzva odběrateli elektřiny k placení rozhlasového poplatku (dále jen „výzva“). Společnosti byla téhož dne výzva řádně doručena a to přihlášením oprávněné osoby do datové schránky. Ve výzvě byla společnost vyzvána k provedení řádné přihlášky, případně k zaslání čestného prohlášení, že nevlastní, nedrží nebo z jiného právního důvodu alespoň jeden měsíc neužívá rozhlasový přijímač a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva také obsahovala poučení o následcích neprovedení řádné přihlášky rozhlasového poplatníka či nedoručení čestného prohlášení. Na výzvu společnost v zákonné lhůtě nereagovala, a proto se v souladu s § 3 odst. 4 Zákona považuje k datu 31. 7. 2017 za poplatníka rozhlasového poplatku s povinností platit rozhlasové poplatky v zákonné výši. Za nesplnění oznamovací povinnosti byla společnosti vystavena zákonná přirážka dle § 9 odst. 1 písmene a) Zákona ve výši 5.000,- Kč.

Dne 30. 1. 2018 byla společnosti prostřednictvím datové schránky zaslána předžalobní výzva. Předžalobní výzva byla společnosti téhož dne řádně doručena a to přihlášením oprávněné osoby do datové schránky. V předžalobní výzvě Český rozhlas stanovil společnosti přiměřenou lhůtu k úhradě dlužného rozhlasového poplatku a to v délce 14 dnů.

ČRo dále k vyjádření společnosti: „S ohledem na to, že jsem v té době podnikala kroky k ukončení firmy a žádné rádio jsme neměli, nevěnovala jsem tomu pozornost. Na přelomu měsíce srpna a září jsme práci skutečně ukončili, ukončili nájemní smlouvu a to z důvodu ztráty cca 350 tis. Kč – konečné vyúčtování ještě nemáme, energie odhlásili“, sděluje, že v obchodním rejstříku je společnost KI-MODE s.r.o., IČO: 28334817, sídlo: Tyršova 1486, 69681 Bzenec, i nadále vedena bez jakéhokoliv záznamu o ukončení činnosti, probíhajícím insolvenčním řízení či likvidaci společnosti.

S pozdravem

Ing. Martin Vojslavský
ředitel Ekonomiky

Spustit audio
autor: Klára Koblížková