Stížnost posluchačky A. Konečné ohledně folklorních pořadů na stanici Dvojka (červen 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 6. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den Radě ČRo, obracím se na Vás s naléhavou připomínkou k zrušení folklorních pořadů z Dvojky. Podnět mám od jedné Vaší znepokojené posluchačky, i mně však tato skutečnost vadí. Jsem příznivec nejrůznějších kulturních okruhů, stejně jako žánrů. V případě Dvojky se však barvitost, oproti dříve, vytrácí a žánrovým radius se většinou nepohybuje dál, než kde je doma populární hudba a šlágry. Dá se argumentovat tím, že byl folklor přesunut na regionální stanice, domnívám se však, že by měl stále zaznívat z hlavních vysílacích stanic - jakou Dvojka bezpochyby je. Ustrnutí v rybníčku druhové šedi rozhodně nepovede k udržení jiných žánrů, ani k jisté kultivaci posluchačstva, natož osvětě mezi mladými. Proto prosím, abyste při tvorbě náplně našich rozhlasových moudře zvážili, zda je potřeba jen uspokojit průměrného diváka nebo jít odvážnější cestou a nabídnout posluchačstvu kulturně pestrý vhled (nejen) do našeho kulturního dědictví. S pozdravy Anežka Konečná - vedoucí dětského folklorního souboru, členka ženských folklorních sborů, spoluorganizátorka folklorně laděných workshopů a besed u cimbálu, aktivní muzikantka.

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Konečná,

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za zájem o obsah vysílání tohoto veřejnoprávního elektronického média i za podnět, sdělující obavu o podíl lidové hudby na některé z jeho stanic.

Dovolte, abych Vám v této souvislosti sdělil, že jsme si na vedení Českého rozhlasu vyžádali obsáhlou prezentaci o jeho hudebním vysílání jako celku s přihlédnutím k jednotlivým specifikám. Tato prezentace proběhne na veřejném zasedání Rady ČRo dne 26. 6. 2019 a následně bude zveřejněna na našich webových stránkách.

Věřím, že na většinu Vašich otázek v ní najdete uspokojivou odpověď.

S úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu