Stížnost posluchače Z. Jermana ohledně zpráv ČRo dne 29. 1. 2021 z Izraele (březen 2021)

25. březen 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 3. 2021.

Text stížnosti

Dobrý den,

právě jsem se dopustil té nerozvážnosti, že jsem nepřeladil během vysílání poledních zpráv na Vltavě třeba na D-Dur, ČRo jazz, Proglas, Country radio nebo jinou stanici, nezatíženou latentním antisemitismem. Tudíž jsem se dozvěděl, že Izrael brání provádění nezbytných oprav na Chrámové hoře a zasahuje proti Palestincům.

Skutečnost je taková, že Izrael především brání Židům se na jejich nejsvětějším místě se nejenom modlit, ale nemají tam ani přístup.

Dál se mi to ani nechce rozvádět, kdo především páchá násilí na těchto svatých místech pro islám i judaismus, ale Židé to nejsou.

Samozřejmě jsem našel, z jakých zdrojů zpravodajská redakce ČRo čerpá. Patrně i z UNESCO, bohužel ovládané jednostranně propalestinskými státy.

Zajímalo by mě, kdo v ČRo tak usilovně pečuje o šíření takových jednostranně zaměřených zpráv, vytržených ze souvislostí a prezentovaných s očividným záměrem narušovat objektivní informovanost o komplexních politických problémech v této oblasti a  škodit v podstatě vynikajcícím česko-izraelským vztahům (vzhledem k poměrům v EU).

Děkuji předem za odpověď

S pozdravem

Zdeněk Jerman


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Jermane,

děkujeme za Vaši stížnost. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu. Vypracoval ho ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.

Rada Českého rozhlasu ho považuje za vyčerpávající a ztotožňuje se s ním.

Český rozhlas je veřejnoprávní institucí, která má dodržovat zákon a kodex Českého rozhlasu. Například podle preambule kodexu Český rozhlas "představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek". To se týká i velmi složitého konfliktu na Blízkém východě. Domníváme se, že kvalita vztahů dvou zemí by na objektivitu ve zpravodajství a publicistice neměla mít vliv.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

dovolím si odmítnout tvrzení pana posluchače, že se záměrně snažíme narušovat objektivní informování o dění na Blízkém východě a škodit česko-izraelským vztahům. A totéž se týká i osočení z latentního antisemitismu. Nic takového se ve vysílání zpravodajství neobjevuje.

V našem zpravodajství nijak neprotežujeme palestinskou/arabskou stranu konfliktu a o dění tam informujeme vyváženě. Není možné na základě jedné neúplné zprávy vyvozovat podobné soudy.

K vlastní zprávě si dovolím uvést, že schvalující editor měl být důslednější a požadovat, aby obsahovala i stanovisko druhé strany, aspoň konstatování, že se k té protestní nótě Izrael zatím nevyjádřil.  S autorem i schvalujícím editorem jejich nadřízení věc probrali a důrazně je upozornili na zmíněný nedostatek.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio