Stížnost posluchače V. Vašátka ohledně komentování novoročních projevů (leden 2019)

30. leden 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 1. 2019.

Text stížnosti

Vážení,
dnes 1.1.2019 radiožurnál odvysílal novoroční projevy představitelů obou komor naší republiky. Po velmi dobrém projevu obou představitelů, kteří především hovořili o nutnosti zlepšení situace v naší zemi a hodnotili kladně výsledky, které jsme dokázali. Hned na to komentátor ČR , který měl komentovat vystoupení těchto vedoucích představitelů, namísto komentování hodnotil jejich projev a to pouze z jeho pohledu, čímž zcela znehodnotil smysl jejich projevů. Tak by veřejnoprávní rozhlas neměl postupovat.
S pozdravem
Vlastimil Vašátko

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Vašátko,
děkujeme Vám za to, že pozorně posloucháte vysílání Českého rozhlasu, a také zas Váš podnět. Předali jsme jej vedení Českého rozhlasu k vyjádření, která nás uspokojilo a ztotožňujeme se s ním. Naleznete jej v příloze.

S pozdravem,
jménem Rady ČRo,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

stejně jako v případě už tradičního vánočního projevu hlavy státu jsme ve vysílání bezprostředně komentovali vystoupení předsedů obou komor Parlamentu.

Není to nic, čím by se vysílání Radiožurnálu odchylovalo od zavedené praxe. Navíc, vystoupení předsedů Senátu i Sněmovny byla zajímavá i tím, že se tento nápad zrodil pár dní před koncem roku, takže bylo možné očekávat, že zazní i nějaké pozoruhodné, silné myšlenky, které si zaslouží následný rozbor. Proto byl v pohotovosti i komentátor Radko Kubičko, který odvysílané projevy komentoval. Soudím, že se ani on, ani Radiožurnál nedopustili žádného přehmatu vůči novinářským standardům nebo Kodexu Českého rozhlasu.

„(Český rozhlas) poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace, komentáře a analýzy. Český rozhlas striktně rozlišuje mezi informací zpravodajského charakteru (zprávou) a hodnotícím soudem (komentářem). Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech s výjimkou komentářů počínat tak, aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují. V komentářích, které obsahuji osobní stanovisko autora, se nesmějí odchylovat věcně od skutečnosti.“ Jsem toho názoru, že tyto mantinely nebyly překročeny.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

autor: kob
Spustit audio