Stížnost posluchače V. Součka ohledně ukončení Týdeníku ROZHLAS (srpen 2022)

24. srpen 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 8. 2022.

Stížnost

Vážení členové Rady ČRo,
z úvodníku v časopise Rozhlas jsem se dozvěděl o tom že firma Radioservis, a.s. (vydavatelství Českého rozhlasu) rozhodla o ukončení vydávání týdeníku Rozhlas. Jsem dlouholetý posluchač Českého rozhlasu, který často preferuji i před vysíláním ČT. Velmi často poslouchám programy stanic ČR plus, ČR Vltava, ČR D dur, nebo Radiožurnálu. Týdeník rozhlas přinášel informaci o programech jednotlivých stanic ČRo (spolu s přehledem programu ČT) a dával tak možnost v jednom týdeníku najít vše, co posluchač potřebuje vědět o chystaných pořadech ČRo i ČT. Navíc k tomu přidával řadu zajímavých článků v každém svém čísle. Po léta je to můj nejoblíbenější týdeník. Je možné, že je Radioservis, a.s., soukromá (výdělečná) organizace, a že je tedy toto barbarské a nekulturní rozhodnutí motivováno finančním hlediskem. V každém případě je ale starost o kvalitní informaci o pořadech ČRo dostupnou potenciálním posluchačům odpovědností vedení ČRo a mělo by být i jejím podstatným zájmem. Podávám tedy stížnost na výše zmíněné rozhodnutí a žádám vedení ČRo o nápravu. Pokud není Radioservis, a.s. ochoten týdeník Rozhlas vydávát, je třeba aby vedení ČRo zajistilo stejně kvalitní a dostupnou formu informování o programech ČRo jiným způsobem. Prosím o podrobnou informaci o tom, jak tuto skandální informaci reflektuje Rada ČRo a vedení ČRo.
S pozdravem
Vladimír Souček

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Součku,

děkujeme za Váš podnět, který v souvislosti s ukončením vydávání Týdeníku Rozhlas nebyl ojedinělý. Rada Českého rozhlasu chápe, že se jedná o citlivou záležitost, a to především pro dlouholeté čtenáře.

Přestat vydávat Týdeník Rozhlas je čistě manažerské rozhodnutí vedení akciové společnosti Radioservis. Radní Českého rozhlasu v této oblasti nemají žádné zákonné možnosti tento postup zvrátit. Každopádně jsme se problematikou týdeníku detailně zabývali, jednali se zástupci vedení Českého rozhlasu a snažili se najít východisko.

K naší odpovědi připojujeme stanovisko předsedy představenstva Radioservisu a ředitele Marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu Jiřího Maliny. V něm najdete vysvětlení důvodů, které ke konci vydávání Týdeníku Rozhlas vedly.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážení radní Českého rozhlasu,

posílám vám podklady a informace ohledně ukončení Týdeníku Rozhlas z pozice předsedy představenstva akciové společnosti Radioservis, která časopis vydávala.

Hned na úvod chci říct, že rozhodování o ukončení Týdeníku Rozhlas bylo pro představenstvo i mě osobně velmi složité a smutné. Dlouhodobě Týdeník Rozhlas se potýkal s kontinuální ztrátou předplatitelů a také prodejů na volném trhu. Tato situace se pak projevovala ve výsledcích hospodaření akciové společnosti Radioservis a ohrožovala její hospodářský výsledek a samotnou ekonomickou stabilitu. Tento negativní trend byl již nadále neudržitelný.

Snažili jsme se průběžně situaci řešit zkvalitňováním obsahu, částečným zdražováním a také změnou vizuálního pojetí, které Týdeník Rozhlas dostalo na velmi vysokou úroveň. Bohužel celospolečenská ekonomická situace spojená s covidem, postupným růstem cen veškerého zboží (vysoká inflace) a celkovou situací na trhu tištěných médií všechny naše kroky zmařily. Protože představenstvo odpovídá za fungování akciové společnosti, nemohli jsme již nadále držet časopis, který byl dlouhodobě ve ztrátě. Proto jsme se rozhodli ukončit vydávání Týdeníku Rozhlas.

Zároveň je nutné si uvědomit, že Týdeník Rozhlas také svoji samotnou podstatou narazil na svoje limity a je negativně ovlivňován vnějšími vlivy. Zatímco kdysi bylo hlavním zdrojem informací o programu samotné vysílání, pak nyní jsou hlavním nosičem programu webové stránky Českého rozhlasu nebo jiné elektronické nástroje jako je např. EPG v televizním přijímači. Už tento fakt ukazuje na jednu důležitou věc. Největším konkurentem Týdeníku Rozhlas je totiž web Českého rozhlasu. Zde jsou zdarma dostupné informace o vysílání a to v aktuálnější podobě než může logicky nabídnout tištěný Týdeník Rozhlas, ale je zde také obrovské množství obsahu. Jenom pro představu: Týdeník Rozhlas měl v čísle vždy jeden významný profilový rozhovor. Na webech Českého rozhlasu se týdně publikuje přes 200 rozhovorů v audio podobě a ve zkrácené textové formě. Online služby Českého rozhlasu, které jsou zdarma, konzumuje měsíčně cca přes 2,5 mil. lidí. Pokud někdo se chce zajímat o vysílání Českého rozhlasu nebo chce konzumovat jeho obsah (číst a poslouchat), využije právě naše online služby. Za této situace Týdeník Rozhlas měl i velmi omezené možnosti v rekrutaci nových čtenářů a už vůbec nešlo uvažovat třeba v pokračování v placené elektronické variantě. Nikdo by neměl důvod si kupovat produkt, který je obsahově velmi podobný produktu, který Český rozhlas nabízí zdarma na svých webových stránkách.

Shrnutí hlavních důvodů pro ukončení vydávání Týdeníku Rozhlas

  • Kontinuální trend poklesu předplatitelů a prodeje na volném trhu
  • Zdražování služeb včetně cen papíru
  • Konkurence obsahu Českého rozhlasu včetně programu vysílání, který je zdarma na webových stránkách rozhlas.cz a i rozhlas.cz.

Jiří Malina
předseda představenstva Radioservisu a ředitel Marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio