Stížnost posluchače T. Sedláka na pořad Hovory z Lán (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text emailové stížnosti

Dobrý den vážený pane Pokorný,

dovoluji si navázat na naši korespondenci přes rok starou - viz níže, ohledně "ukončení" rozhovoru,
v přímém přenosu, pana kardinála Dominika Duky.
Chci se nyní zeptat - při akceptaci Vašeho tehdejšího vysvětlení a následného i vyjádření Rady ČRo,
proč stejným způsobem nepřistoupil redaktor Hovorů z Lán (v neděli 2.11.) k vulgárním a nehorázným
vyjádřením pana Zemana, prezidenta ČR?
Máme snad kategorie lidí, podle kterých se k nim přistupuje?
Děkuji moc za Vaše stanovisko a přeji hodně síly a trpělivosti do Vaší další práce.

Se srdečným pozdravem

Ing.Mgr.Tomáš Sedlák

Původní­ korespondence:

Vážený pane generální řediteli,
dovoluji si tímto důrazně protestovat proti způsobu, jakým redaktorka Radiožurnálu, pí.Shánělová, ve včerejším odpoledním rozhovoru pro tuto stanici veřejnoprávního rozhlasu, přerušila oprávněnou reakci a slova pana kardinála Dominika Duky k problému respektování svobody, demokracie a základních lidských práv v naší zemi. Dovolím si dokonce tvrdit, že paní redaktorka, potažmo Vaše instituce, tímto porušila příslušné paragrafy Zákona č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu.
Prosím Vás, abyste se zcela vážně, ve spolupráci s Radou ČRo, tímto protestem a zároveň stížností zabýval. Dle mého, a nejen mého, názoru, takovýto přístup veřejnoprávních médiií může jen přispívat k tomu, aby síly, o kterých pan kardinál mluvil v předmětném rozhovoru (a který byl "násilně" přerušen) nabývaly více přesvědčení o tom, že je zde opět vše dovoleno, resp. vražda, likvidace, vězení, nesvoboda, cenzura, zlodějna, pomluva apod. se berou jako normální, nikdo se nad tím nepozastaví... Děkuji. Srdečně zdraví Ing.,Mgr.Tomáš Sedlák

Vážený pane Sedláku,
na Radiožurnálu platí Pravidla volebního vysílání. V jejich duchu mají moderátoři instrukce, aby vedli rozhovory podle hesla – nikomu nepomáhat, nikomu neškodit. Dominik Duka byl tázán na výsledky schůzky u premiéra Rusnoka. Dál dostal několik doplňujících otázek. Rozhovor se v závěru dostal už na hranu toho, co vyplývá z výše uvedeného pravidla. Moderátorka jej na to upozornila a pak vedla k závěru. A to po nonverbální domluvě s editorem vysílání.
Dominik Duka byl pozván do vysílání, aby interpretoval výsledky schůzky u předsedy vlády v demisi J. Rusnoka. Na to dostal dostatek času i prostoru. Celkem rozhovor, do chvíle, než moderátorka Dominika Duku upozornila na volební pravidla Radiožurnálu, trval 4, 5 minuty. Což je mnohem delší stopáž, než je u rozhovorů v odpoledním vysílání Radiožurnálu běžné.
Nikoho z vedení Radiožurnálu poté pan kardinál nekontaktoval a nestěžoval si. A kontakt na nás má i proto, že Radiožurnál vysílá každou sobotu pravidelně glosu Dominika Duky v Křesťanském týdeníku.
Hanka Shánělová postupovala profesionálně. Ode mě dostala vpodvečer, kdy se objevily první negativní i pozitivní reakce na její postup, mail, v němž jsem její vyhodnocení situace schválil.
Víte, jako médium veřejné služby se chováme stejně ke všem politickým stranám, které voliči posílají do Sněmovny. KSČM nikdo nezakázal, my opravdu nemůžeme dělat u jednoho politického subjektu výjimku. Navzdory tomu, co píšete ve svém mailu.
Děkuju za pochopení
Jan Pokorný
šéfredaktor Radiožurnálu

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 4. 11. 2014.

Podle názoru RČRo měl být při „Hovorech z Lán“ z 2. 11. 2014 prezident Miloš Zeman moderátorem Janem Pokorným upozorněn na nepřípustnost používání vulgárních výrazů, respektive měl být přerušen v okamžiku jejich opakovaného vyřčení.

Došlo tedy k porušení čl. 22 odst. 3 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.“

V pořadu ani nedošlo ze strany moderátora (který je zároveň šéfredaktorem Radiožurnálu) Jana Pokorného k distancování se od oněch výroků, Kodex ČRo to přitom vyžaduje.

Rada ČRo si je zároveň vědoma toho, že v dané situaci hrálo značnou roli velké překvapení a respekt k prezidentovi coby hlavě státu.

Rada ČRo si k podnětům přicházejícím ke kauze „Hovory z Lán“ z 2. 11. 2014 vyžádala vyjádření od Českého rozhlasu. Vypracoval je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. Jak vidíte z dopisu Rady ČRo, který právě čtete, jsou radní ohledně některých aspektů dané kauzy jiného mínění než vedení ČRo. Nicméně Rada ČRo zmíněné vyjádření na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014 vzala na vědomí. V příloze Vám tedy sdělení Mgr. Zavorala zasíláme především jako doklad nynější míry seberefexe Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu zdůraznila na své veřejné schůzi 26. 11. 2014, že na případné další živé vysílání pořadu Hovory z Lán za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana se vztahuje i článek 22 odstavec 2 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“ Z tohoto důvodu vyzvala Rada ČRo vedení Českého rozhlasu, aby byl pro budoucí formát pořadu Hovory z Lán respektován tento článek Kodexu Českého rozhlasu.

Vážený pane inženýre, děkujeme Vám za Váš zájem o kvalitu vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio