Stížnost posluchače T. Machuly na pořad Hovory z Lán (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text emailové stížnosti

Vážení členové rady ČRo,

jako mnoho dalších občanů této země jsem zděšen a znechucen tím, co jsme mohli slyšet v posledních Hovorech z Lán. Vím, že za konkrétní podobu onoho pořadu lze těžko vinit moderátora, který dle mého soudu reagoval přiměřeně (na jedné straně vulgarity, na straně druhé hlava státu - mezi tím se špatně hledá rovnováha, jak v živém vysílání zareagovat). Už vůbec za to nejde vinit ČRo jako celek.

Ale lze do budoucna na základě zkušenosti takovým věcem předcházet. V tomto již redakce i rada určitou odpovědnost má. Proto vás prosím,
abyste do budoucna zaručili, že se podobné excesy nebudou opakovat.
Možností je víc, např. předtáčení pořadu, které umožňuje vulgární pasáže vystříhat nebo úplné zrušení pořadu, které jeho poslední díl stejně
zcela diskreditovalo a spolu s ním i tradici, kterou v poslední době vybudoval Václav Havel v jakémsi masarykovském duchu.

Opakování nechutností, kterých jsme byli všichni svědky, by vrhalo špatné světlo nejen na konkrétní pořad nebo Český rozhlas, ale především na celou naši zemi. Nemluvě o tom, že vulgarity nemají být ve vysílání aspoň v časech, kdy mohou poslouchat děti.

V úctě

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
občan této země
posluchač ČRo řádně platící za rozhlas
děkan teologické fakulty Jihočeské univerzity

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane docente,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 4. 11. 2014.

Podle názoru RČRo měl být při „Hovorech z Lán“ z 2. 11. 2014 prezident Miloš Zeman moderátorem Janem Pokorným upozorněn na nepřípustnost používání vulgárních výrazů, respektive měl být přerušen v okamžiku jejich opakovaného vyřčení.

Došlo tedy k porušení čl. 22 odst. 3 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.“

V pořadu ani nedošlo ze strany moderátora (který je zároveň šéfredaktorem Radiožurnálu) Jana Pokorného k distancování se od oněch výroků, Kodex ČRo to přitom vyžaduje.

Rada ČRo si je zároveň vědoma toho, že v dané situaci hrálo značnou roli velké překvapení a respekt k prezidentovi coby hlavě státu.

Rada ČRo si k podnětům přicházejícím ke kauze „Hovory z Lán“ z 2. 11. 2014 vyžádala vyjádření od Českého rozhlasu. Vypracoval je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. Jak vidíte z dopisu Rady ČRo, který právě čtete, jsou radní ohledně některých aspektů dané kauzy jiného mínění než vedení ČRo. Nicméně Rada ČRo zmíněné vyjádření na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014 vzala na vědomí. V příloze Vám tedy sdělení Mgr. Zavorala zasíláme především jako doklad nynější míry seberefexe Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu zdůraznila na své veřejné schůzi 26. 11. 2014, že na případné další živé vysílání pořadu Hovory z Lán za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana se vztahuje i článek 22 odstavec 2 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“ Z tohoto důvodu vyzvala Rada ČRo vedení Českého rozhlasu, aby byl pro budoucí formát pořadu Hovory z Lán respektován tento článek Kodexu Českého rozhlasu.

Vážený pane docente, děkujeme Vám za Váš zájem o kvalitu vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio