Stížnost posluchače R. Vítka hledně komentáře L. Rakušanové k pohřbu královny Alžběty II. (listopad 2022)

23. listopad 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 23. 11. 2022.

Stížnost

Dobrý den, Vážené a Vážení,

reaguji na příspěvek ČRO „Těžko stravitelný pohřeb“, autorkou byla paní Lída Rakušanová, ze dne 18. září 2022. Více viz. https://www.irozhlas.cz/komentare/rakusanova-komentar-pohreb-kralovna-alzbeta-kral-karel-velka-britanie_2209180630_afo

Pro mne je tento článek opravdu hodně těžko stravitelný.

Jako plátce ČRo vyjadřuji tímto znechucení, že extrémistické a urážlivé pohledy na osobnost zesnulé Britské královny Alžběty, tedy Elisabeth II  a lidí, kteří truchlí nad její smrtí, v kombinaci nad zmanipulovanými skutečnostmi (ono Mau Mau hnutí v Kení byla klasická teroristická organizace) jsou prezentovány tímto způsobem na vlnách ČRO. Rovněž míra pochopení pro chování  lidí, kteří mají li něco proti osobě zesnulé britské královny, kteří  jdou otěžovat truchlící přímo do smutečního průvodu, vlastně až k rakvi zesnulé. A pak ta věta….

"fakt, že postavit se v těchto dnech v Anglii do davu královniných fanoušků s protimonarchistickým plakátem znamená i v této jinak až příkladně svobodomyslné zemi riskovat zásah policie." Ten dehonestující termín... královnini fanouškové... Byli to lidé, kteří truchlili, smutnili. za ženou, která symbolicky přenesla Velkou Británii ze starých dob do dob nových. Za ženou, jež na svou vlastní kůži zažila službu v Britské armádě, v britských ozbrojených silách. v těch silách, jež doslova do písmene zachránily počátkem 40. let 20 století svět před totální temnotou. A nejen ten západní. Blokovat napřímo smuteční hosty, kteří se přišli poklonit jedné z největších osobností 20. století. Za to by měli být tito lidé podle mého vyšetřováni. Zda li nebyl případně spáchán trestný čin, nebo alespoň přečin. Aspoň tedy u nás v ČR existují paragrafy na veřejné pobuřování apod. Případně když by samotní účastnící pohřbu podali soukromé žaloby na zneuctění apod., neměl bych nic proti. Pokud chtějí vyjádřit tito lidé svůj odpor vůči zemřelé královně, nechť si jej jdou vyjádřit půl km od průvodu dále, nic proti tomu absolutně nemám a neruší ony intimní chvíle rozloučení na smutečním obřadu. Jen tak rušit na smutečním obřadu může pouze doslovné "morální prase". A nebo... Musel by mít ten člověk opravdu silný osobní důvod, něco co mu onen pohřbívaný sám osobně něco udělal... Ale to si troufám tvrdit s jistotou na 100 %, že zesnulá královna nikomu nic osobního a už vůbec ne osobního a zlého neudělala. Těm demonstrujícím , kteří překáželi, obtěžovali truchlící ve smutečním průvodu, nebo snad v jednom případě přímo u samotné rakve se zesnulou, náleží jen a pouze to nejhlubší lidské opovržení.

Tenhle "neobolsevicky progresivisticky hnus" mi už přijde opravdu nebezpečné vysílat ve veřejnoprávním sdělovacim prostředku. Tedy min. bez patřičného označení, že má s tímto ČRO co společného.  Ať si tohle publikuje ALARM, Heroine a jiná jim podobná dezinformačni média, ale jak to, že tyhle "levicové (jde ještě vůbec o levici?) sektářské prasárny" jsou v ČRO.

Protestuji proti článkům a příspěvkům tohoto druhu, levicového extrémistického charakteru ve vysílání ČRO, aniž by takto byly zcela jednoznačně uvedeny, prezentovány, označeny ze strany ČRO, s tím, že jde o výhradní projev autora příspěvku a ČRO s tímto příspěvkem nemá nic společného. Třebas i dodatečně.

Případně ať si autoři tohoto typu příspěvků je prezentují zcela mimo veřejnoprávní média a nezneužívají jejich statutu.

Prosím o Vaši případnou reakci.

S pozdravem

Ing. Radovan Vítek

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Vítku,

děkujeme za Váš podnět. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu souhlasí s obsahem vyjádření ředitele Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana. Především pak s tvrzením, že „britskou královnu musíme vnímat jako představitelku politického systému a jako veřejnou osobu, u níž jsou podle zažitého přístupu hranice akceptovatelné kritiky širší než u běžného občana“. Domníváme se, že žádný tuzemský či zahraniční představitel politické scény nemá mít právo na mediální nedotknutelnost.

Radní Českého rozhlasu konstatují, že v tomto případě nedošlo k porušení zákonných norem.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

text Lídy Rakušanové byl zveřejněn zřetelně jako text komentátorky, tedy s právem na hodnotící komentář, který je vždy subjektivní. Jde o osobní soud, který se přesně v souladu s požadavkem Kodexu Českého rozhlasu neodchyluje věcně od skutečnosti.

Autorka například poukazuje na obecně známou realitu britské koloniální minulosti (Brutální postup v Keni za zmiňovaného povstání Mau mau Británie sama přiznala, když se v roce 2013 s Keňou dohodla na odškodnění pro lidi umučené za povstání). Britskou královnu jistě musíme vnímat jako představitelku politického systému a jako veřejnou osobu, u níž jsou podle zažitého přístupu hranice akceptovatelné kritiky širší než u běžného občana. Komentátorka ani tuto mez obsahově ani výrazově nepřekročila, nedopustila se žádné urážky. Zveřejněním komentáře Lídy Rakušanové ČRo dostál mimo jiné požadavku vytváření „fóra pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek“ (Kodex Českého rozhlasu – Preambule).

Český rozhlas se úmrtí královny Alžběty II. i jejímu historickému odkazu v mnoha pořadech, včetně dvou speciálů, které odvysílal ČRo Radiožurnál, ČRo Plus i ČRo Dvojka. Nejen ty nabídly mnoho úhlů pohledu na její vládu.

S pozdravem

Ondřej Suchan
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio