Stížnost posluchače R. Sárközi ohledně pořadu o víceletých gymnáziích na Radiu Wave (srpen 2022)

24. srpen 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 8. 2022.

Stížnost

Dobrý den,

dovoluji si Vás upozornit, že na Rádiu Wave zazněly nepravdivé informace ohledně víceletých gymnázií, a to v následující reportáži:

Na víceletých gymnáziích se setkávají motivované děti, nejsou to ale ty nejtalentovanější

https://wave.rozhlas.cz/na-viceletych-gymnaziich-se-setkavaji-motivovane-deti-nejsou-ale-ty-8793370

Daniel Hůle v ní tvrdí, že na víceletá gymnázia nastupuje v Praze 29 % žáků. Ve skutečnosti jde o 13,1 % žáků v Praze a celorepublikový průměr činí pouze 7,8 % žáků (jedná se o podíl žáků z populačního ročníku, kteří v tomto školním roce nastoupili na osmileté gymnázium). Trend je navíc klesající, jak se uvádí například v dnešní tiskové zprávě ČTK: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-viceletych-gymnaziich-se-za-poslednich-deset-let-snizil-podil-zaku/2234630

Obdobné informace jsem uvedl ve svém starším článku zde: https://sarkozi.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=789681

Na konci mého článku je uveden graf, který ukazuje, že podíl všeobecného vzdělávání je v ČR jen o něco málo nižší než ve Finsku. Zavádějící je tudíž i tvrzení Jany Strakové z této reportáže.

Velmi bych ocenil, kdyby Český rozhlas jakožto veřejnoprávní médium přestal šířit nepravdivé informace, které lze relativně snadno ověřit. Stačilo by oslovit Ministerstvo školství nebo zvát do pořadů hosty vyváženěji. Například zástupci Pedagogické komory, z. s., nejsou do pořadů ČRo zvání, přestože vždy prezentujeme jen ověřená data, nikoliv dojmy nebo lži, jak činíbohužel opakovaně například pan Hůle...

Žádám o opravu a uvedení nepravdivých údajů, které zazněly na Rádiu Wave, na pravou míru.

Předem Vám děkuji za odpověď.

S pozdravem

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Pedagogická komora, z. s.

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Sarközi,

děkujeme za Váš podnět. Rada se jeho obsahem zabývala a pro detailní informace požádala o stanovisko zástupce vedení stanice ČRo Radio Wave. Vypracovala ho šéfredaktorka Barbora Šichanová a jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu považuje vyjádření Barbory Šichanové za vyčerpávající, rovněž uvádí některé skutečnosti na pravou míru. Vážíme si i toho, že Český rozhlas přiznal určitá pochybení, která promptně napravil.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

cílem reportáže bylo podívat se na téma víceletých gymnázií prizmatem rovnosti/nerovnosti v rámci veřejného školství. Téma je opravdu široké a optika nerovnosti byla na začátku reportáže jasně vymezena. Z toho vyplýval i výběr hostů. Docentka Jana Straková je akademička a pracovnice Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která se tématem nerovnosti ve vzdělávání dlouhodobě zabývá. Proto ji považujeme za naprosto relevantního hosta. Straková navíc nezastává názor, že by se víceletá gymnázia měla rušit, proto ji považujeme za dostatečného názorového oponenta pro Daniela Hůleho, který se v Člověku v tísni dlouhodobě věnuje problematice nerovnosti a vede programy sociální integrace. Daniel Hůle je pro zrušení víceletých gymnázií a vzhledem ke své profesní dráze je dostatečně relevantním respondentem. V reportáži kromě jiného zmiňuje i výzkum renomované společnosti PAQ Research sociologa Daniela Prokopa, s níž Český rozhlas aktuálně spolupracuje na výzkumu životní úrovně českých domácností.

Docentka Straková přichází v reportáži mimo jiné právě s návrhem podpořit množství obecného vzdělávání, ať už posílením počtu míst na gymnáziích nebo v rámci odborného vzdělávání. To vyplývá nejen z poptávky rodičů, ale i z počtu dětí aspirujících na vysokoškolské vzdělání. Straková zároveň nikde netvrdí, že máme obecného vzdělání více či méně než ve Finsku, jak si stěžuje pan Sárközi. Jedná se o její odborné zhodnocení české situace a o Finsku vůbec nemluví.

Důvod, proč jsme v tomto případě neoslovili např. právě Pedagogickou komoru, spočívá v perspektivě reportáže. Nezaměřovali jsme se v tomto případě na úroveň či zkušenosti žáků a učitelů na gymnáziích jako takových, ale na to, jakou roli hrají víceletá gymnázia celkově v systému veřejného školství. Nejde totiž jen o víceletá gymnázia, ale o celkové nastavení veřejného vzdělávání na druhém stupni.

Současně chceme vyvrátit tvrzení: „Například zástupci Pedagogické komory, z. s. nejsou do pořadů ČRo zváni." Sám pan Sárközi ve vysílání Českého rozhlasu opakovaně vystupoval (např. https://plus.rozhlas.cz/hasit-musime-ve-skolach-tam-hori-tvrdi-prezident-komory-sarkozi-zavrit-skoly-ale-8635887). Tentokrát byla dramaturgie reportáže zkrátka postavena jinak.

Závěrem k samotným číslům. Hodnota 29 %, kterou pan Sárközi rozporuje, nezazněla ve vysílání, bylo pouze v doprovodném textu. Pan stěžovatel má pravdu - na víceletá gymnázia v Praze ve školním roce 2021/2022 nenastoupilo 29 % žáků, jak jsme v doprovodném článku uvedli. Toto číslo je počet žáků, kteří se na gymnázia hlásí. Překlep jsme ještě během víkendu odhalili a opravili. Zároveň odmítáme jakékoli spekulace o tom, že bychom s čísly záměrně manipulovali. Ostatně podle aktuálních dat Ministerstva školství na víceletá gymnázia, o kterých příspěvek je, v Praze nastoupilo v minulém školním roce celkem 17,34 % žáků. Ani číslo, které uvádí pan Sárközi tedy není správné a nevztahuje se na víceletá gymnázia, ale pouze na ta osmiletá. Chybu jsme v textu nicméně udělali, nezáměrně jsme zaměnili procentuální podíl žáků, kteří se na gymnázia hlásí za podíl těch, kteří jsou přijati. Špatnou informaci jsme vzápětí opravili a za chybu se samozřejmě omlouváme.

S pozdravem

Mgr. Barbora Šichanová
šéfredaktorka ČRo Radio Wave

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio