Stížnost posluchače P. Sikory ohledně vysílání regionálních stanic ČRo (leden 2020)

29. leden 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2020.

Text stížnosti

Dámy a pánové, dovoluji si upozornit na dlouhodobě neúnosný stav regionálních stanic Českého rozhlasu. Na první pohled to vypadá tak, že každý kraj má svou regionální stanici a občané jsou informováni podrobně o tom, co se v jejich okolí děje. Skutečnost je bohužel jiná, dovoluji si tvrdit, že regionální stanice neplní své poslání. Většina regionálních stanic má v době od 19.00 (případně od 19.30) do 5.00 společné vysílání. Ve zbývajícím čase jsou společné pořady (např. kontroverzní Xaver a host a Humoriáda) proloženy písničkami na přání, normalizačním popem, dechovkou či vařením. Kultura jazykového projevu (např. ve vysílání ČRO Ostrava) by vydala na samostatný podnět. Totéž platí o neprovázanosti hudby a slova. Na skutečně regionální pořady toho času nezbývá mnoho. Charakter vysílání se příliš neliší od vysílání těch méně kvalitních komerčních stanic. A nyní se dostávám k meritu věci. Domnívám se, že stávající model regionálního vysílání je plýtváním času a peněz, protože rozhlas v této oblasti neplní svou veřejnoprávní roli. Nabízí se dvě řešení. Český rozhlas může přiznat, že není schopen provozovat v každém kraji plnohodnotnou regionální stanici. To by znamenalo zřídit jednu jedinou stanici "Regina" a program naplnit příspěvky z různých regionálních studií. Teoreticky se nabízí i druhé řešení, a to plnohodnotné regionální stanice pro všechny kraje. Uvědomuji si, že za stávajícího vedení ČRO se jedná o přání z říše snů. Přesto Vás žádám, abyste se mou stížností zabývali. Svá tvrzení opírám zejména o zkušenosti z poslechu ČRO Ostrava a ČRO Pardubice. Čtu také pravidelně Týdeník rozhlas, ve kterém mohu vidět a porovnávat programovou skladbu jednotlivých regionálních stanic. Děkuji

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Sikoro,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za Váš zájem o regionální vysílání ČRo. O vyjádření jsme požádali vedení Českého rozhlasu a poměrně obsáhlou odpověď pana ředitele Jana Mengera si k tomuto dopisu dovoluji přiložit. Je zřejmé, že vysílání regionálních stanic, zvlášť pokud je jich nezanedbatelné množství, vyžaduje zamyšlení nad jejich specifikou i racionalitou nákladů.

Věřím, vážený pane Sikoro, že text pana ředitele Mengera uspokojí převážnou část Vašich otázek a podnětů.

S úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane Sikoro,

dovolte mi zareagovat na Váš e-mail nazvaný „Regionální stanice neplní svou roli!“, resp. na Vaše tvrzení, že regionální stanice Českého rozhlasu neplní své poslání.

Regionální studia Českého rozhlasu prošla během posledních pěti let velkými změnami, díky kterým se podařilo vyprofilovat jejich vysílání, zefektivnit provoz a v neposlední řadě i zmírnit rapidní pokles jejich poslechovosti. Veškeré provedené změny také směřovaly k většímu využití synergií mezi jednotlivými regionálními studii, což v praxi znamená užší spolupráci stanic při zachování jejich plné suverenity. Stávající model, kdy regionální studia vysílají v části dne svůj samostatný program a v části dne (večer + přes den pořady Xaver a host a Humoriáda), je obvyklý v řadě evropských zemí (např. Dánsko, Rakousko, Slovensko a řada dalších). Právě v samostatném programu (denně 12 hodin) dávají regionální studia prostor regionální tvorbě a regionálním informacím. V posledních letech se navíc Českému rozhlasu podařilo dobudovat síť regionálních studií, která kopíruje krajské uspořádání. Větší prostor pro regionální tvorbu tak například dostaly i Liberecký, Zlínský nebo Karlovarský kraj. Společné vysílání v nočních hodinách, které z hlediska rozhlasových posluchačů patří obecně k méně vyhledávaným časům rozhlasového vysílání, je vedeno právě i vámi zmiňovanou snahou o neplýtvání penězi.

Zajímavou zpětnou vazbou v komunikaci s posluchačem je pro nás každoroční evaluační průzkum iniciovaný Českým rozhlasem, který zjišťuje, jakým způsobem posluchači vnímají veřejnoprávnost a co očekávají od veřejnoprávního rádia (identifikace atributů veřejnoprávnosti, zjištění specifik, silných a slabých stránek současného veřejnoprávního rádia a jeho programu), zda Český rozhlas naplňuje veřejnoprávní cíle (jako celek i jeho jednotlivé stanice), a jaké mají posluchači postoje a názory na program jeho jednotlivých stanic (individuální otázky pro každou stanici). Zde si naše regionální stanice už několik let po sobě vedou velmi dobře, přičemž případné dílčí připomínky posluchačů po pečlivé analýze zapracováváme do vysílání.

Každé regionální studio by mělo být jakýmsi „otiskem“ svého regionu ve vysílání. Mělo by být rádiem, které žije se svými posluchači, zprostředkovává život v regionu. V programu nechybějí regionální informace, příběhy zajímavých regionálních osobností, regionální místopis, ale ani užitečné poradny s místními odborníky, pozvánky na zajímavé kulturní a společenské akce, přímé přenosy z terénu, koncerty regionálních kapel a interpretů, populárně-naučné pořady, tematické magazíny a v neposlední řadě ani umělecké slovesné pořady věnované regionálním autorům a hudební speciály reflektující regionální specifika. S vaším připodobněním charakteru vysílání k „méně kvalitním komerčním stanicím“ se tak rozhodně nemohu ztotožnit.

Pokud máte konkrétní připomínky k vysílání jednotlivých regionálních studií (viz např. vámi zmiňovaná kultura jazykového projevu v Českém rozhlase Ostrava), směřujte, prosím, tyto připomínky přímo na vedení těchto studií, kde se jimi budou určitě zabývat.

Vážený pane Sikoro, věřím, že mé vysvětlení přijmete s pochopením a přeji Vám vše dobré.

V úctě

Bc. Jan Menger
ředitel Regionálního vysílání Českého rozhlasu

Spustit audio