Stížnost posluchače P. Šestáka na změnu týkající se pořadu Čajovna (srpen 2015)

26. srpen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 8. 2015

Text stížnosti

Vážená Rado ČRo,
rád bych vyjádřil nesouhlas s přesunutím pořadu Čajovna do méně atraktivních vysílacích časů. Více pořadů určených mladší generaci vítám, ale toto "omlazení" Radiem Wave by nemělo přijít na úkor zavedeného pořadu, který taktéž cílí na mladší generace (byť ne tolik vyhraněně) a který si dlouhodobě udržuje natolik vysokou kvalitu, že se stal v našem kulturním prostředí pojmem.
S pozdravem,
Petr Šesták

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Šestáku,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět ze 16. 7. 2015.

Český rozhlas prodělává od roku 2011 významné organizační, programové a další změny, které se dotkly i pořadu stanice Vltava „Čajovna“. Většina členů Rady ČRo podporuje pokus rozšířit příjem Rádia Wave také na VKV, tj. i snahu takto přivést část mladšího publika k poslechu stanice Vltava.
Nicméně nejste sám, kdo se o oné změně vyjádřil ve svém psaní zaslaném Radě ČRo kriticky. Jelikož projevů nespokojenosti s Vámi zmiňovanou programovou změnou přibývá, obrátí by RČRo se na vedení ČRo s žádostí, aby změnu týkající se „Čajovny“ s odstupem zhodnotilo, popř. „obhájilo“ vůči vznášené kritice.
Rada ČRo v současné době začíná připravovat veřejný seminář o stanici Vltava a obecněji o podobách a možnostech kulturně zaměřených rozhlasových stanic. Téma „Čajovny“ bude zřejmě prodiskutováno i na takovém fóru.

Rada ČRo si již v minulosti k programové změně Vltavy vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. Text připojujeme v příloze.

Vážený pane Šestáku, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu a věříme, že si v jeho nabídce vyberete zajímavé pořady ‒ včetně Čajovny v jejích nových vysílacích časech.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Pořad Čajovna se přesunul z večerního času do prime-time na stanici Vltava. Vysílá se ve všední dny v čase 15:30 – 16:00 a o víkendech v čase 23:15 - 24:00. Odpolední Čajovna se navíc hudebně propojila s následujícím pořadem Mozaika.

Český rozhlas se rozhodl poskytnout vysílací prostor na stanici Vltava radiu Wave a vytvořit tak na VKV programovou řadu pro publikum do 30 let, kterou v současné době postrádá. Radio Wave vysílá na Vltavě každý večer hodinový proud hudby, reportáží či rozhovorů místo pořadu Čajovna.

Český rozhlas tímto krokem naplňuje svou dlouhodobou programovou strategii a splácí pomyslný dluh mladé generaci, která aktuálně v našem vysílání na VKV svou programovou řadu nemá.

René Zavoral
náměstek generálního ředitele pro program a vysílání

autor: kob
Spustit audio