Stížnost posluchače P. Rádla ohledně nových a reprízovaných pořadů na ČRo Dvojka (červen 2024)

26. červen 2024

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 6. 2024.

Stížnost posluchače

Vážení,

Chtěl bych se zeptat, zda má posluchač možnost zjistit důvod, proč někdy v době, kdy má být vysílán originál, tak se vysílá pořad třeba rok starý. Oznámeno to bylo na radiu Dvojka minutu před vysíláním (10 hod), přitom to patrně v Radiu věděli už od rána na rozdíl od posluchače. Jestli to bylo předem na www nevím, ani jak dlouho dopředu, jestli ano. Nebyla doba letních dovolených, šel jsem totiž k radiu jako nejméně 50x předtím, že bude zpracován nový pořad.

Ta moje otázka je, zda mám právo se dozvědět důvod. Další týden to už bylo normální a redaktor navíc zmiňoval, že už po několik let pravidelně připravuje pořad každý týden, což patrně tak nebude. Také nebyl nemocný neboť hned se objevil ve Vypravěčích.

Moc děkuji.

Petr Rádl

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Rádle,

Rada Českého rozhlasu se Vaší stížností zabývala a vyžádala si proto vyjádření ředitele Programu, které máte rovněž k dispozici. Nakonec došla k závěru, že jeho vysvětlení je zcela pochopitelné, byť rozumíme tomu, že někdy může dojít pro posluchače k nekomfortní situaci. Provozní a dramaturgické důvody toho, proč nelze v každém případě informovat o tom, že se bude vysílat repríza, považujeme za dostatečné a logické.

Za Radu Českého rozhlasu

Ondřej Matouš
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane Rádle,

děkujeme za váš dotaz i za to, že jste posluchačem Dvojky.

U předtočených pořadů platí (až na výjimky) obecně, že jsou jednotlivé programové řady vždy kombinací epizod premiérových a epizod reprízovaných. Je tomu tak nejen u cyklu Zlaté časy, který jmenujete, ale také u dalších hudebních, vzdělávacích, zábavních, literárních či literárně dramatických pořadů, stejně jako u např. u pořadů dokumentárních. Jedná se tedy o běžnou praxi.

Důvody reprízování pořadů nejsou nijak tajné. Díky reprízám epizod jednotlivých programových řad je možné oslovit širší publikum, posluchače, kterým ve vysílání pořad unikl nebo kteří danou sérii teprve objevili, a vynaložené náklady na pořad tak lépe zúročit. Navíc není v kapacitních ani finančních možnostech žádné stanice vysílat všechny pořady premiérově - což by jistě ani nebylo hospodárné. Zvláště u autorských pořadů je také patrné a pochopitelné, že se tvůrci nemohou zavázat k tomu, že naplní kvalitně a s dostatečným časovým předstihem každý díl pořadu vysílaného na týdenní bázi. O předtočených pořadech každodenních ani nemluvě.

Z výše uvedených důvodů není možné ohlašovat vždy před každou reprízou každého pořadu, takové hlášení bychom ve vysílání slyšeli i několikrát denně. Jinou věcí samozřejmě je, pokud se jedná o programovou změnu oproti původnímu plánu (např. z důvodu neočekávaných událostí, úmrtí významné osobnosti apod.) – pak je tato změna ve vysílání vysvětlena a ohlášena vždy. Informaci o tom, zda se jedná o reprízu pořadu, se můžete ve většině případů dozvědět v aktuálním programu vysílání na webových stránkách Českého rozhlasu Dvojka.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Programu Českého rozhlasu

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio