Stížnost posluchače P. Pecky ohledně rozhlasového poplatku (březen 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 3. 2018

Text stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu,
obracím se na Vás s žádostí o zrušení povinnosti doplatit rozhlasový poplatek, který mi byl doúčtován i přes to, že jsem již v uvedené době nepodnikal a neměl tedy provozovnu, kde bych rozhlasový přijímač používal. V roce 2004 jsem přenechal provozovnu paní Valerii Stramové, která bohužel tragicky zahynula myslím v roce 2007. Paní Stramová převáděla veškeré poplatky na svou firmu a tak jsem, bohužel asi mylně, považoval věc za uzavřenou.
Při hledání dokumentů, které by toto potvrdili jsem bohužel zjistil, že se mi v průběhu rekonstrukce bytu ztratily.
Podle výpisu jde ovšem dohledat, že jsem ukončil tuto činnost 6.1.2005 a to i na provozovně, ke které se živnost vázala.
Žádám Vás tímto o zrušení povinnosti doplatit příslušný poplatek pod v.s.8861643329 ze dne 1. 12.2017 ve výši 5.220,-Kč z výše uvedených důvodů.

Předem děkuji

S úctou
Pavel Pecka

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Pecko,

Rada Českého rozhlasu Vám děkuje za Váš podnět, o vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali příslušného zástupce vedení Českého rozhlasu. Poskytl ho ředitel Ekonomiky Martin Vojslavský a najdete ho v příloze této odpovědi.
Chtěli bychom Vás upozornit na skutečnost, že Rada Českého rozhlasu nemůže rozhodovat o zrušení závazků koncesionářů vůči Českému rozhlasu.
S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo

K žádosti pana Pecky o zrušení povinnosti doplatit rozhlasový poplatek na evidenci rozhlasového poplatníka Pavel Pecka, vedené pod variabilním symbolem 8861643329, IČO 70709084, sídlem Milínská 120, 261 01, Příbram - Příbram III, která byla Radě ČRo doručena 1. března 2018, sdělujeme následující.

Na základě skutečností, které pan Pecka ve své žádosti uvádí, bylo provedeno prověření všech dostupných informací a zjištěno, že odhlášení z evidence poplatníků rozhlasového poplatku provedené k listopadu 2017, bylo neoprávněné, a to na základě uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení, viz příloha. Přerušení provozování živnosti u IČO 70709084 bylo zapsáno pro období 04. 01. 2005 až 31. 12. 2014. https://www.rzp.cz/
Z výše uvedeného vyplývá, že k datu 30. 11. 2017, ke kterému Český rozhlas obdržel čestné prohlášení k odhlášení pana Pecky IČO 70709084, a ke kterému byl vyčíslen původní nedoplatek ve výši 5 220 Kč, nebylo živnostenské oprávnění přerušeno a nebyl tedy naplněn zákonný důvod pro odhlášení dle § 8 odst. 8 Zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Z důvodu neoprávněného odhlášení přistoupil Český rozhlas k provedení následujících změn včetně úpravy aktuální dlužné částky na evidenci rozhlasového poplatníka fyzické osoby podnikající Pavel Pecka,
IČO:70709084, variabilní symbol: 8861643329

1) Odhlášení poplatníka evidované k listopadu 2017 bylo vyhodnoceno jako neoprávněné a Pavel Pecka, jako fyzická osoba podnikající je i nadále považován za poplatníka rozhlasového poplatku s povinností platit rozhlasové poplatky v souladu se zákonem.
2) Na evidenci rozhlasového poplatníka byly vystaveny předpisy za období po neoprávněném odhlášení z evidence poplatníků rozhlasového poplatku ve výši 180 Kč (12_2017 až 03_2018).
3) Dle § 9 odst. 1 písm. e) zákona byla vystavena přirážka 5 000 Kč za neoprávněné odhlášení z evidence rozhlasových poplatníků, a to z důvodu uvedení nepravdivých údajů ve formuláři čestného prohlášení pro odhlášení.

Dále byly zrušeny předpisy rozhlasového poplatku na evidenci za období přerušení provozování živnosti od 01_2005 až 12_2014 a Český rozhlas vystavil přirážku dle § 9 odst. 3 zákona ve výši 1 000 Kč za nesplnění oznamovací povinnosti dle § 8 odst. 8 zákona.

Aktuální dlužná částka na evidenci rozhlasového poplatníka činí 7 755 Kč.

Český rozhlas odešle panu Peckovi zprávu se sdělením výše uvedených informací včetně přehledu všech provedených změn a platební údaje pro úhradu aktuálního nedoplatku na evidenci rozhlasového poplatníka.
Ing. Martin Vojslavský
ředitel Ekonomiky

Spustit audio
autor: Klára Koblížková