Stížnost posluchače P. Hniličky ohledně výroků V. Jandáka na veřejné schůzi Rady ČRo (květen 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 5. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den, jak jsem se dočetl na "Parlamentních listech" (ano, vím, je to nedůvěryhodné médium, ale přepisy jednání Rady snad ještě umějí), Vítězslav Jandák se na jednání Rady zastával svého kolegy, kterého právem označila redaktorka Jana Machalická za denuncianta. Podle PL Jandák prohlásil: „Chtěl bych se připojit k Honzovi, ne v tom, že bych si stěžoval, protože když chceš od vola srnčí, tak seš vůl sám, jak říkala moje máma. Já přece nemůžu od paní Machalický čekat něco chytrýho, inteligentního. Nebo od pana Šídla, od tohohle vodpadu. Nejde to. Tyto skupiny, skupinky, oni řvou strašně nahlas, ale mluví o tom, že je tu nenávist a rozdělená společnost, ale to oni rozdělují tu společnost,“ říkal Jandák, který ve své řeči také zmínil publicistu Jiřího Černého. „Já jsem v životě pana Černýho neviděl. A tento člověk o mně napíše, že jsem kreatura a dostal ho z rozhlasu. Já ho neznám, ptal jsem se, jestli ho mám zažalovat. Ale ne, až ho potkám, tak mu ji fláknu. Ale proč jsou lidé, kteří mají možná jiné myšlení, neustále v této zemi napadáni od lidí, o který bych si neotřel ani boty.“ Žádám vedení Rady ČRo, aby rozvážila, zda v ní opravdu musejí zasedat tito lidé "zvláštního ražení" jako pp. Jandák, Krůta nebo Kňourek, kteří neprokazují ani minimální znaky civilizovaného člověka. Pana Jandáka žádám osobně o veřejnou omluvu všem uraženým a dehonestovaným osobnostem. S pozdravem Přemysl Hnilička

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Hniličko,

dovoluji si reagovat na Vaši stížnost, respektive výzvu směrem k Radě Českého rozhlasu.

Členové Rady Českého rozhlasu jsou voleni do tohoto kontrolního orgánu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, Rada ČRo neovlivňuje a ani nemůže ovlivňovat působení jakéhokoliv člena Rady ČRo v tomto orgánu.  Toto je striktně v kompetenci Poslanecké sněmovny.

Děkuji Vám za pochopení,

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu