Stížnost posluchače ohledně webových stránek ČRo – Digitální rádio (září 2022)

26. září 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 9. 2022.

Stížnost

Vážená rado Českého rozhlasu.
Obracím se na Vás se stížností na provoz a obsah webu Digitální rádio (https://digital.rozhlas.cz), který spadá pod web rozhlas.cz. Zmíněný web vznikl v únoru 2016 jako reakce na postupné zahájení digitálního vysílání Českého rozhlasu ve formátu DAB+. Prvních několik let tento web plnil svou úlohu na jedničku. Posledních několik let se web Digitální rádio obsahově změnil na články, které s digitálním rozhlasovým vysíláním a jeho zaváděním v ČR nemají téměř nic společného.
Redaktor webu Digitální rádio za posledních několik roků nevytvořil žádný svůj originální obsah. Veškerý obsah webu Digitální rádio tvoří pouze přepsané tiskové zprávy soukromých společností, popřípadě citace veřejně dostupných zápisů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, dále kopie již zveřejněných informací z domácích, ale i zahraničních webů, které vytrvale propagují služby soukromých společností. Za poslední období jsem napočítal například SkyLink (6x), O2tv (6x), Telly (2x), Vodafone a T-mobile (5x), obecně streamovací nebo video služby (14x), změny na TV stanicích Prima, Nova (4x), ...
Je nutné vědět, že britská TV Forces ukončila vysílání, nebo snad změnu loga zahraniční stanice, kterou více než 99 % lidí v ČR nezná? Nebo je nutné vědět, že japonská online platforma Rakuten vyřadila jisté programy? Popřípadě, že v Německu byla soutěž o dvě DAB+ rádia? Co třeba informace, že německé rádio Brillux začalo nabízet tipy pro domácnost? Za poslední dobu jsem zaznamenal i 24 článků, které si týkají německého DAB+, potřebujeme za peníze koncesionářů vědět, že v Berlíně nebo Mnichově zahájila vysílání nová rozhlasová stanice, nebo že 400 km od hranic ČR začal vysílat nový německý multiplex? Můj pocit je ten, že web je „psaný převážně pro německé čtenáře“. Je nutné, aby o tomto informoval veřejnoprávní program? Web Českého rozhlasu / Digitálního rádia se aktuálně stal i propagací hobby facebookových skupina pana redaktora Poláka ( https://digital.rozhlas.cz/zapojte-se-do-diskuse-8212947 ).
Přijde mi poněkud zvláštní, aby Český rozhlas umožnoval trvalou sebepropagaci soukromých facebookových skupin formou odkazů, jako například „Fan club technologie UHD 4K (8K)“, „Televizní aplikace: Widgety pro Samsung, LG, Android TV a další značky“, „DVB-T2, HbbTV a další témata pozemní televize“. Poslední uvádím jako perličku „Digitální rádio DAB+ Česká republika - oficiální diskuse“, Český rozhlas má nějakou takovou oficiální facebookovou skupinu? Odpovím sám, nemá. Pouze jde o „one man show“ pana redaktora. I toto počínání veřejnoprávní rozhlas na svém webu umožňuje? Pokud se podíváte do technicky zaměřených facebookových skupiny, naleznete v mnoha skupinách stovky spamových odkazů na články webu Digitálního rádia, které jsou vkládány profilem Digitální rádio. I zde je nutné, aby Český rozhlas tímto způsobem za každou cenu propagovat svůj web a obtěžovat běžné uživatele Facebooku?
Osobně se domnívám, že Český rozhlas je instituce, která rozhodně nemá rozesílat hromadně odkazy na své články a tímto krokem si zajišťovat sledovanost webu. Tento neuvážený krok nedělá dobrou reklamu Českému rozhlasu. Množství zmíněného spamu je už za hranicí toho, co se dá tolerovat. Bohužel stránka Digitálního rádia na Facebooku nelze zablokovat, stejně jako všechny „stránky“ a je tedy nutné neustále sledovat odkazy webu Digitálního rádia. Dne 14.06.2022 si pan redaktor Polák vytvořil další z mnoha facebookových skupin (Dálkový příjem na všech vlnách – FM DX. DAB+, DVB-T2 a jiné), které opět pod hlavičkou Českého rozhlasu pomocí facebookovém profilu Digitálního rádia propagoval formou spamu ve velkém po Facebooku. Dovolím si tvrdit, že jde o další z mnoha zneužívání značky Česky rozhlas touto osobou.
Bohužel při odeslání této stížnosti není možné odeslat přílohy, jako důkaz mého tvrzení.
Český rozhlas je v situaci, kdy má aktuálně napnuté rozpočty, požaduje navýšení koncesionářských poplatků, chystá do poloviny roku 2023 zrušit dalších 140 pracovních míst.
Proto mi přijde krajně nevhodné, aby Český rozhlas provozoval a financoval web, který zveřejňuje články, patřící výhradně na soukromé weby, které svůj provoz financují reklamou, ne koncesionářských poplatkem obyvatel ČR.
Za všechny podobně zaměřené weby mohu zmínit např. web Parabola.cz, Digizone.cz, Televizní web, Mediaguru, Mediář, které jsou zavedené a fungují v ČR i několik dekád.
Ano, možná si řeknete, že jde o jednu pracovní pozici, ale podobných pracovních pozic může být v České rozhlase mnohem víc.
Pokud musí Český rozhlas šetřit, tak na místech, aby to posluchač nepoznal a na místech, která jsou zbytečná. Z mého pohledu je web Digitální rádio zbytečným duplicitním webem na českém internetu, který převážně zveřejňuje již zveřejněné informace na jiných webech, popřípadě za veřejné peníze propaguje služby soukromých společností. Zároveň by se někdo mohl pozastavit nad sebepropagací pana redaktora Poláka, zneužíváním a poškozováním značky Český rozhlas jeho osobou na sociálních sítích.
Chápu, že Český rozhlas potřeboval ve velkém před lety propagaci DAB+, ale v současné době je tato služba na drtivé většině území již v provozu a lidé o této službě vědí, dělám si už roky osobní průzkum. Rozšiřování DAB+ sice bude v budoucnu pokračovat, ale nyní už půjde převážně o malé změny, o které mohou informovat například redaktoři pracující pro web iRozhlas.cz, popřípadě lokálně cílená propagace v místech, kde bude nově zlepšené pokrytí Českého rozhlasu.
Abych pouze nekritizoval, musím i pochválit. Jsem posluchačem České rozhlasu mnoho let, konkrétně nejvíc poslouchám ČRo Radiožurnál, ČRo Radiožurnál Sport a ČRo Plus. Z 99 % poslouchám v DAB+, které ve velkém propaguji. Velké díky patří všem, kteří se na chodu ČRo podílejí. Největší pochvala patří moderátorům nejen na zmíněných stanicích, jsou to profesionálové! Chválím i úroveň webu iRozhlas.cz.
Děkuji
S pozdravem
Váš posluchač

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

Rada Českého rozhlasu se s Vaší stížností seznámila a požádala zástupce vedení Českého rozhlasu o vypracování stanoviska. Poskytl ho ředitel Marketingu a digitálních služeb Jiří Malina. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Stanovisko Jiřího Maliny považujeme za vyčerpávající, fundované a Rada Českého rozhlasu se s ním ztotožňuje. 

Rovněž Vám děkujeme za pochvalná slova na adresu vysílání Českého rozhlasu a věříme, že zůstanete jeho posluchačem.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

web Digitální rádio plní v tematickém portfoliu webových stránek Českého rozhlasu informační a osvětovou úlohu, s prioritním zaměřením na digitální šíření a příjem rozhlasového vysílání. Signál DAB+ už sice pokrývá většinu území České republiky, ale tomu ještě zdaleka neodpovídá technické vybavení na straně posluchačů a pro letošní rok je také důležité nadále budovat povědomí o této formě distribuce živého vysílání. Pro Český rozhlas zůstává životně důležité informovat nejen o možnostech příjmu, ale i o nabídce, kterou digitální vysílání nabízí.

V této nabídce jsou samozřejmě vedle veřejnoprávních stanic i komerční kanály. Web Digitální rádio informuje i o nich, protože přechod posluchačů do digitálního spektra je budoucností celého duálního systému. Proto tematicky pokrývá i novinky soukromých společností. Tato tematická šíře zřejmě odpovídá preferencím širšího publika. Podle statistik Google Analytics zaznamenal web Digitální rádio v 1. pololetí roku 2022 přes 430 tisíc návštěv a 660 tisíc zobrazených stránek, což je výkon srovnatelný s weby některých regionálních stanic Českého rozhlasu.

O informační kvalitě webu vypovídá kromě statistiky návštěvnosti i to, že bývá citován i v jiných médiích jako původní zdroj, z času na čas i na prestižních zahraničních oborových webech. Jako editora webu jsme hledali odborníka a zároveň i příznivce nových vysílacích technologií a když jsme ho v osobě Lukáše Poláka našli, povzbuzovali jsme ho i k aktivitě na sociálních sítích. Není úplně jasné, co míní stěžovatel, když píše, že tím vzniká spam ve skupinách na Facebooku. Když uživatele nějaký obsah na Facebooku obtěžuje, může ho zablokovat.

Na webu Digitální rádio dostávají značný prostor informace z Německa, což logicky vyplývá z toho, že jde o rozhlasový trh s velmi pokročilou digitální nabídkou, jež může být Česko v mnohém inspirativní. Zvýšenou měrou se pak web věnuje informacím o zahraničních stanicích, které lze ve větší či menší míře naladit přes satelit nebo i z pozemního vysílání v příhraničních oblastech České republiky.

S pozdravem

Jiří Malina
ředitel Marketingu a digitálních služeb

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio