Stížnost posluchače ohledně vysílání ČRo Plus (únor 2020)

26. únor 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 2. 2020.

Text stížnosti

1) Ve čtvrtek 9.1.2020 rozmlouval M. Rozsypal s bývalým předsedou TOP 09 o americké vraždě iránského generála a politika. Tento "redaktor" veřejnoprávního rozhlasu otevřeně proklamoval v naprostém rozporu s mezinárodním i národním právem přímo fašistické názory typu, že politik nebo skupiny politiků mohou kohokoliv bez soudu a kdekoliv na světě zavraždit (bombou, včetně náhodných okolních civilních osob), pokud se jim jeho názory nebo jeho údajná vylhaná činnost nelíbí. 

Jak může taková primitivní a nevzdělaná osoba bez minimálních právních znalostí šířit tyto své hrůzné názory prostřednictvím veřejnoprávního média, bezprecedentně tak porušovat nejen jeho kodex, ale i ty nejzákladnější lidské hodnoty ohledně nedotknutelnosti lidského života? A nejde o první exces této osoby, jeho extrémní politické názory se nijak neslučují s vyvážeností a objektivností a v Českém rozhlase takoví lidé nemají vůbec působit. Je to ostudné pro celou ČR. Paradoxně i takový politik, jako bývalý krajně militantní ministr zahraničí mu dokonce musel odporovat.

2) Ve zpravodajství rádia plus je minimálně věcných informací, přičemž většina je ještě pečlivě vybraná, zato zde převažuje nekonečné množství komentářů tzv. "špičkových, renomovaných  komentátorů" (party stále stejných cca 10 lidí stejného hrůzostrašného pohledu na svět a dění kolem nás), kteří stále dokola oblbují svými hloupými, nekvalifikovanými názory veřejné mínění a nepřímo tak ovlivňují i volby. 

Rádio plus a Radiožurnál by se měly přejmenovat na rádio Evropských hodnot nebo na rádio buzeranta Jandy a Štětiny, aby bylo každému  jasno.

3) Sotva spadlo iránské letadlo, Český rozhlas okamžitě druhý den(!) bez jakýchkoliv důkazů začal masivní propagandistickou kampaň o ruské raketě a citovat kdejakého ukrajinského blba a prodejného západního politika včetně jakýchsi tajných služeb, že na místě budou hledat zbytky této "ruské" rakety. To slovo "ruské" nikdy nezapomněli uvést. Samozřejmě, že "se najde" kousek kovu, který bude vydávaný za "důkaz".

Jde opět o flagrantní porušení zásady objektivnosti a nezávislého ověřování vysílaných informací. Jak se už v ČRo a v ČR obecně stalo normou.

Požaduji, aby Rada a vedení rozhlasu už konečně zasáhly a tomuto oblbování posluchačů zamezily. Svým konáním nebo spíš nekonáním vnáší do společnosti pouze nenávist k jiným národům i mezi zdejšími lidmi navzájem.

Bylo velkou chybou, že po převratu v roce 1989 nebyli ti největší propagandisté volání k odpovědnosti a odsouzeni. Mohlo to možná ty jejich současné následovníky odradit.

Vyjádření Rady ČRo

Dobrý den, pane posluchači,

Vaši stížnost Rada Českého rozhlasu předala vedení ČRo k vyjádření, které k tomuto dopisu přikládám.

Zároveň Vás opět prosím, abyste se v zájmu korektní komunikace napříště vyvaroval expresivních výrazů, kterými Vaše korespondence oplývá. Jen namátkou vybírám z Vašeho dopisu adjektiva: fašistické (názory); hrůzné (názory); primitivní (osoba); oblbují (národ); krajně militantní (ex-ministr)… a vše korunováno buzerantem.

Osobně se kloním k řešení nadále na dopisy s podobnou dikcí neodpovídat. Rada Českého rozhlasu je orgán volený Poslaneckou sněmovnou České republiky a očekává, že bude reagovat na stížnosti věcně ostré, ale zároveň výrazově slušné.

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

úvodem bych rád pana posluchače ujistil, že moderátor Michael Rozsypal nechová žádné „fašistické“ názory. Moderátor se hosta ve vysílání Plusu ptal.  Zdůrazňuji, že šlo o dotazy, nikoli tvrzení. Už z toho je jasné, že moderátor žádné názory v daném pořadu nevyslovoval. Patří ke standardu, že moderátor v pořadech typu Interview Plus musí, zejména je-li hostem politická osobnost, odpovědi podrobovat zkoumajícím a zpochybňujícím dotazům. S názory samotného moderátora nemá obsah nic společného. 

Ke zpravodajství o havárii ukrajinského letadla u Teheránu (z 8. ledna) během 9. ledna na stanicích ČRo: Zpravodajství se závažné události věnovalo široce. V několika zprávách, které se zabývaly možností, že letoun byl sestřelen, se hovořilo o ruské raketě. Vycházeli jsme ze zpráv renomovaných agentur a informaci zdrojovali „úřadem ukrajinského prezidenta“. O ruské raketě hovořil i tajemník Ukrajinské bezpečnostní rady, o čemž jsme mluvili v živém vstupu. Zdrojem rozhodně nebyl žádný „prodejný západní politik včetně jakýchsi tajných služeb“. Vzhledem k rozsahu zpravodajství se vůbec nedá hovořit o tom, že by toto téma nějak převažovalo a bylo snad dominantní. Bylo zmíněno mezi možnostmi, proč se letoun zřítil, ve chvíli, kdy Írán zatajoval skutečnost.

(Pozn. Bloomberg  20. ledna a specializovaný web na vojenské záležitosti Jane´s o den později citoval íránský svaz civilního letectví, který v předběžné zprávě o vyšetřování onoho neštěstí uvádí, že na letoun byly vystřeleny dvě rakety Tor-M1, to jsou právě ty ruské.)

Ve stížnosti se dále objevuje názor, že „ve zpravodajství rádia plus je minimálně věcných informací, přičemž většina je ještě pečlivě vybraná, zato zde převažuje nekonečné množství komentářů tzv. "špičkových, renomovaných  komentátorů" (party stále stejných cca 10 lidí stejného hrůzostrašného pohledu na svět a dění kolem nás), kteří stále dokola oblbují svými hloupými, nekvalifikovanými názory veřejné mínění a nepřímo tak ovlivňují i volby.“

Celé vysílání Českého rozhlasu Plus je postaveno na zprávách, proudovém vysílání a pořadech, tedy jen a jen na informacích, faktech, údajích, statistikách, dokumentech, vyjádřeních odborníků.

Pokud jde o Názory a argumenty, pravidelně se v něm střídá 50 komentátorů a komentátorek, dalších 25 přispívá nepravidelně – jsou to autoři z celého názorového spektra. Tento počet jsme v uplynulém roce navýšili o 15 procent, což souvisí se zařazením druhého pořadu Názory a argumenty v čase 13:34 (ve standardním čase 18:34 pořad zůstal). O tuto změnu si řekli posluchači ve výzkumu, který Český rozhlas udělal mezi posluchači a potenciálními posluchači Plusu v roce 2018. Vysoká poslechovost odpoledního vydání pořadu Názory a argumenty potvrzuje, že rozšíření bylo správným krokem.

V minulém roce jsme dále pokračovali ve zkvalitňování externího zázemí pořadu Názory a argumenty, názorové plurality a hledání autorek v rámci posílení genderové vyváženosti.

S pozdravem,

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio