Stížnost posluchače ohledně výroku J. Padevěta ve vysílání ČRo Plus dne 10. 9. (říjen 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 10. 2019.

Text stížnosti

10.9. na stanici ČR+ v pořadu Vinohradská 12 označil host této stanice Jiří Padevět odpůrce odstranění pomníku maršála Koněva slovy "proputinovští kolaboranti", aniž byl moderátorkou usměrněn do mezí slušnosti. Obávám se, že ČR tímto dehonestačním labellingem omezuje pluralitu názorů, neboť tím vykazuje zastánce jednoho z nich mimo korektní diskuzi o celé věci, polarizuje společnost a brání tak věcné polemice mezi dvěma skupinami, které kladou rozdílné akcenty na historická fakta, což by mělo vést k žádoucí rozmanitosti a vzájemnému dialogu - nikoli konfliktu, dehonestaci a usurpaci veřejného prostoru. Autentické city lidí a pieta za padlé (ať již z té, či oné strany) - nemají se současnou politikou nic společného a jejich zneužívání v partikulárních zájmech postrádá jakýkoli jemnocit. Lze rozumět pocitům a názorům obou protistran a respektovat je. Nelze však tolerovat jejich vzájemné snižování, či situaci, pokud se podobným praktikám ve veřejnoprávním rozhlase otevírá prostor. Uvedená nehoráznost je v rozporu s Kodexem českého rozhlasu, minimálně s ustanoveními preambule písm. c), Hlava 1, odst.: 1.3, 2.2, 2.5, Hlava 3, odst. 18.2


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji jak za poslech rozhlasu veřejné služby, tak za Váš podnět ke konkrétnímu pořadu.

Předali jsme jej vedení Českého rozhlasu k vyjádření, které k tomuto dopisu přikládám.

Rada Českého rozhlasu nicméně nepovažuje toto vysvětlení za zcela uspokojivé. Zajisté má host ve vysílání – a v případě pana Padevěta jde o všeobecně respektovaného historika – právo a možnost použít i ostřejší, expresivnější výraz, pokud nepřekročí pravidla elementární slušnosti. Přesto se domníváme, že by pokud se hostovo výrazivo ocitá takříkajíc na hraně, je povinností moderátora rozhlasu veřejné služby, aby zasáhl a na tuto skutečnost jej upozornil.

V tomto smyslu budeme s vedením rozhlasu o Vaší stížnosti ještě jednat.

S pozdravem,

Jiří Vejvoda
místopředseda Rady Českého rozhlasu


Vyjádření Vedení ČRo

Dobrý den, 

historik Jiří Padevět použil zmíněné slovní spojení při popisu vyhrocené rétoriky, která debatu o osudu sochy maršála Koněva provází. Připomněl, že zatímco pro většinu společnosti pohled na 2. světovou válku není aktuální téma, v případě sochy se střetly v zástupném sporu dva proudy společnosti.

Spojení „proputinovští kolaboranti“ použil pro jednu z nich v kontextu popisu extrémní debaty a typu argumentace, která spor provází. Jakkoli se výraz může jevit expresivně, jde o slovo ve veřejné debatě běžně používané. Jeden z aktérů kauzy,  Žarko Jovanovič, který stojí za internetovou televizí Raptor TV, například sám sebe označuje za „agenta Kremlu“. Musel by tím pádem dehonestovat sám sebe. 

Jiří Padevět v podcastu poukazuje na historické události a uvádí je do souvislostí, mimo jiné připomíná i to, že „Rudá armáda - statečně a s velkými oběťmi – bojovala proti nacistickému Německu a jeho dalším spojencům.“ Obvinění z dehonestace nebo bránění věcné diskusi je neopodstatněné a k porušení Kodexu Českého rozhlasu nedošlo.

Děkuji za pochopení

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství